วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นายกฯ ประชุม กก.ประสานงานโครงการหลวง ชิมสตรอว์เบอร์รี่ เชียงใหม่

นายกฯ ประชุม กก.ประสานงานโครงการหลวง ชิมสตรอว์เบอร์รี่ เชียงใหม่

  • Share:

นายกฯ ประชุม คกก.โครงการหลวง อนุมัติงบพัฒนาศูนย์ผลักดันชาวเขาปลูกพืชเมืองหนาวแทนฝิ่นตามแนวพระราชดำริ ก่อนพบประชาชน ชิมสตรอว์เบอร์รี่ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ ปท.เพื่อนบ้าน

วันที่ 17 ก.พ.เมื่อเวลา 10.30 น. ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2558 โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง คณะกรรมการ กปส.และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยนายกฯ กล่าวก่อนการประชุม ว่า การประชุมวันนี้เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางในการดูแลและพัฒนาโครงการหลวงให้เจริญก้าวหน้า ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขา เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น และสร้างความเป็นอยู่ที่ดี มีอาชีพที่สุจริต สามารถดูแลตัวเองได้ ทั้งนี้ การดูแลและพัฒนาโครงการหลวงให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งเรื่องการวิจัยและพัฒนากระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการวางแผนทางการตลาด เพื่อจัดจำหน่ายให้ทั่วถึง ตลอดจนคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี

นายกฯ กล่าวต่อว่า ในส่วนของรัฐบาลต้องการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า ยกระดับรายได้ของประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกร ที่ยังมีปัญหาเรื่องระบบชลประทาน รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรเรื่องการเพาะปลูก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะการทำโซนนิ่งพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ และพื้นที่การเพาะปลูก

อย่างไรก็ตาม สำหรับผลการประชุม คณะกรรมการ กปส. มีมติเห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์ แผนงาน และคำของบประมาณปี พ.ศ.2559 สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 38 แห่ง จำนวนเงิน 547,300,028 บาท และโครงการขยายผลโครงการหลวง 29 แห่ง จำนวนเงิน 356,692,115 บาท โดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณไปพิจารณาให้การสนับสนุนตามความเหมาะสมต่อไป พร้อมเห็นชอบการขอเพิกถอนพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) ออกจากเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ จำนวน 35 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบงาน ERP ระยะที่ 2 ของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อเพิ่มความสามารถของบุคลากรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล บริหารโครงการ ระบบบริหารงานและการกระจายสินค้า

จากนั้น นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมฐานปฏิบัติงานบ้านนอแล กิจกรรมสถานีวิจัยเกษตรหลวงอ่างขาง ชมแปลงสตรอว์เบอร์รี่ของเกษตรกร อาคารคัดบรรจุผลผลิต และแปลงวิจัยไม้ผลเขตหนาว สถานีวิจัยเกษตรหลวงอ่างขาง พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-พม่า โดยนายกฯ กำชับเจ้าหน้าที่ด้วยว่า ให้ดูแลความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านให้ดี หากเกิดปัญหาใดๆ ให้หารือและแก้ไขกันในระดับภายในพื้นที่ก่อน พร้อมทั้งอวยพรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับความปลอดภัยในการดูแลพื้นที่ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงายด้วยว่า ในระหว่างการเยี่ยมชมแปลงสตรอว์เบอร์รี่ของเกษตรกร นายกฯ ได้มอบอุปกรณ์การเรียนและผ้าห่มกันหนาวให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้ง ที่มาให้การต้อนรับ พร้อมสอบถามเกษตรกรถึงการปลูกและผลผลิตของสตรอว์เบอร์รี่ โดยตัวแทนเกษตรกร เปิดเผยว่า จากการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ พันธุ์พระราชทาน 80 จะมีรายได้เฉลี่ย 3-4 แสนบาท ในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี หรือ ตกเดือนละ 3 หมื่นบาทต่อครอบครัว โดยส่วนใหญ่จะนำไปขายที่ตัวเมือง จ.เชียงใหม่ และ กทม. นอกจากนี้ เกษตรกรยังได้นำสตรอว์เบอร์รี่นานาชนิด มาให้นายกฯ และคณะชิม รวมทั้งนำกลับเป็นของที่ระลึกด้วย โดยก่อนเดินทางออกจากแปลงสตรอว์เบอร์รี่ นายกฯ ได้ให้กลุ่มนักเรียนร้องเพลงคืนความสุข และเพลงวันพรุ่งนี้ให้ฟัง ซึ่งนักเรียนร้องอย่างชัดถ้อยชัดคำ ทำให้นายกฯ มีสีหน้ายิ้มแย้มอย่างอารมณ์ดี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้