วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทหารพรานสระแก้ว ช่วยภัยแล้ง แจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภคตามแนวชายแดน

ทหารพรานสระแก้ว ช่วยภัยแล้ง นำขบวนรถแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ตามแนวชายแดนในพื้นที่ จ.สระแก้ว ตามโครงการ 'ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง' มี นายก.อบต. กำนัน ผญบ. ประชาชนเข้าร่วมโครงการ...

เวลา 10.30 น. วันที่ 17 ก.พ. 58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.กฤษณ์ สุนสะธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 12 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถน้ำออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค หมู่บ้านตามแนวชายแดน ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมี ร.อ.วิสิทธิ์ เสนารักษ์ นายทหารกิจการพลเรือนกรมหารพรานที่ 12 นำหัวหน้าส่วน นายทหาร นายก.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตามแนวชายแดน เข้าร่วมโครงการ 'ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง' ในครั้งนี้

พ.อ.กฤษณ์ กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ว่า เนื่องจากที่ผ่านมาฝนทิ้งช่วงหลายเดือน ทำให้เกิดภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ ถือเป็นมหันตภัยที่ร้ายแรง สร้างความเดือนร้อนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเป็นจำนวนมาก จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก โดย พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก ได้มีความห่วงใยประชาชนทุกคน ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในปี 2558 จึงสั่งการให้หน่วยทหารทุกพื้นที่ โดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 12 ปล่อยขบวนรถยานพาหนะเพื่อแจกจ่ายน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชายแดน ตามโครงการ 'ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง' โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยขึ้นตรงของกองภาคที่ 1 มีการเตรียมความพร้อมในด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและให้กำลังพลของหน่วย มีความตระหนักถึงภารกิจในการช่วยเหลือประชาชน

ด้าน ร.อ.วิสิทธิ์ เสนารักษ์ นายทหารกิจการพลเรือนกรมหารพรานที่ 12 กล่าวว่า โครงการ 'ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง' มีวัตถุประสงค์ในการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วย เข้าช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนจังหวัดสระแก้ว ที่ประสบภัยแล้ง ทำให้ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ซึ่งภารกิจในครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและเป็นโอกาสที่ดีแก่กองกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 12 ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบ และจะทำให้หน่วยงานด้านมวลชนเพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญจะทำให้เป็นที่รักของพี่น้องประชาชน ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน เมื่อเกิดความเดือดร้อน และยังได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง ให้การช่วยเหลือหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป.

ทหารพรานสระแก้ว ช่วยภัยแล้ง นำขบวนรถแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ตามแนวชายแดนในพื้นที่ จ.สระแก้ว ตามโครงการ 'ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง' มี นายก.อบต. กำนัน ผญบ. ประชาชนเข้าร่วมโครงการ... 17 ก.พ. 2558 13:16 17 ก.พ. 2558 22:55 ไทยรัฐ