วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

The house smelled awful.

ปกติเราจะเอา adverb มาขยาย verb อย่างเช่น She sings beautifully. เธอร้องเพลงได้อย่างไพเราะ คือเอา adverb ไพเราะ หรือ beautifully ไปขยาย กริยาร้องเพลง

แต่กริยา smell ซเม็ล ที่หมายถึง ได้กลิ่น นั้น จะต้องใช้ adjective ไว้ข้างหลัง smell ไม่ใช้ adverb นะครับ

ที่เอาเรื่องนี้มาเขียน เพราะผมเคยได้ยินเพื่อนพูดว่า...✘...The house smelled awfully. ซึ่งผิดครับ ที่ถูกต้องคือจะต้องพูดว่า...✔...The house smelled awful.

ภาษาไทย เราพูดว่า เสื้อของเขามีกลิ่นปลา...✘...His shirt smelled fish. ภาษาอังกฤษ ใช้ไม่ถูกนะครับ มีกลิ่นอะไร ต้องใช้ smell of + ครับ

ถ้าจะให้ถูก จะต้องพูดว่า...✔...His shirt smelled of fish. หรือ...✔...His jacket smelled of smoke. เสื้อแจ็กเกตของเขามีกลิ่นควัน

หรือจะใช้ smell + like ก็ได้นะครับ เช่นบอกว่า...✔...a glass of wine that smelled like flowers ไวน์ที่มีกลิ่นคล้ายดอกไม้

ที่ต้องระวังหน่อยก็คือ ถ้าท่านใช้ คนหรือสิ่งของ + smell อันนี้จะหมายถึง มีกลิ่นเหม็น นะครับ เพื่อนบ้านฝรั่งให้อุ้มหลาน ขณะกำลังอุ้ม ท่านบอกว่า He smells. นี่หมายถึง หลานมีกลิ่นเหม็น ซึ่งหยาบนะครับ เพราะหมายถึง a bad smell.

คุณนิติ นวรัตน์

17 ก.พ. 2558 11:25 17 ก.พ. 2558 11:25 ไทยรัฐ