วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดการสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ปีที่ 2 พร้อมทรงบรรยายเรื่อง “การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้” ที่ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ จุฬาฯ จ.น่าน.

17 ก.พ. 2558 07:54 17 ก.พ. 2558 07:54 ไทยรัฐ