ข่าว
100 year

ทรงแนะปลูกป่าในใจคน สมเด็จพระเทพฯ เสนอ 6 มาตรการ อนุรักษ์ให้ยั่งยืน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์17 ก.พ. 2558 07:47 น.
SHARE

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยาย “การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้” ในโอกาสทรงเป็นองค์ประธานเปิดสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ปีที่ 2 ทรงระบุไม่ว่าใครหากได้ศึกษาธรรมชาติแล้วจะเห็นคุณค่า รักและไม่ทำลายป่า รวมถึงการอนุรักษ์ที่สำคัญคือ ปลูกป่าในใจคน พร้อมทรงยกพระราชดำรัสในหลวง “ไม่รังแกป่า ป่าก็จะฟื้นคืนมาเอง”

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 16 ก.พ. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดการสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ปีที่ 2 จัดโดยธนาคารกสิกรไทย ร่วมด้วยสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพบก และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อติดตามสานต่อและแสวงหายุทธศาสตร์ความร่วมมือในการหยุดยั้งการทำลาย และหาทางฟื้นฟู ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนน่านได้รู้รักษาธรรมชาติป่าไม้ โดยมีนายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ฯลฯ เฝ้ารับเสด็จที่ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระดำรัสว่า การเสวนาครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันเพื่ออนุรักษ์ มาพิจารณาร่วมกันว่าในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา ในครั้งแรกมีผลเกิดขึ้นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคประการใด จะได้ช่วยกันปรับยุทธวิธี และจากนี้จะมีสิ่งใดที่จะช่วยป่าเมืองน่านฟื้นคืนชีวิต แสวงหาวิธีจัดการความสัมพันธ์ของป่า เพื่ออยู่ร่วมกันกับป่าอย่างกลมกลืน และอาศัยป่ายังชีพได้ ถ้าเราช่วยกันตั้งแต่บัดนี้ ป่าเมืองน่านก็จะไม่มีความสูญเสีย เมื่อถึงเวลานั้นไม่ใช่แค่คนเมืองน่านเท่านั้น แต่คนจำนวนมากก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายเรื่อง “การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้” ใจความตอนหนึ่งว่า ใครก็ตามไม่ว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ เมื่อมีความรู้ ได้ศึกษาธรรมชาติแล้วจะเห็นคุณค่า รักและไม่ทำลายป่า ในสมัยโบราณเรื่องการอนุรักษ์ป่าอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเหมือนในปัจจุบันนี้ การอนุรักษ์ที่สำคัญ ต้องปลูกป่าในใจคน หรือว่าการที่เราไม่ไปรังแกป่า ป่าก็จะฟื้นตัวขึ้นมาเอง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระดำรัสว่า จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง “บางครั้งเราไม่รังแกป่า ป่าก็จะฟื้นคืนมาเอง” นับเป็นเรื่องที่แปลกอีกอย่างคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสอนในขณะที่พระองค์ทรงเคยอบรมเรื่องภูมิศาสตร์ที่ประเทศอังกฤษ เขาก็พูดเรื่องเดียวกันว่า ถ้าเราไม่รังแกป่า ป่าก็จะค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นมาทีหลัง ซึ่งวิทยากรคนดังกล่าวคงไม่ได้มาฟังพระราชกระแสรับสั่ง ต่างคนต่างคิด แต่เป็นความจริง ของที่ถูกต้อง ย่อมมีคนคิดได้หลายคน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระดำรัสสรุปในตอนท้ายว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มี 6 ประการคือ ต้องทำพร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรอื่นๆ ต้องสร้างความเป็นอยู่ ที่ดีให้ประชาชน สร้างความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปว่าสรรพสิ่งต่างๆ ล้วนเกี่ยวพันกัน ความรู้เรื่องโลกและชีวิตในโลก เป็นเรื่องน่าสน ใจน่าศึกษา เมื่อศึกษาแล้วจะรักและไม่ทำลาย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จะช่วยสร้างสำนึกแก่นักท่องเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติ แบ่งพื้นที่ให้ชัดเจนว่าที่ไหนควรปฏิบัติอย่างไร เช่น เขตอนุรักษ์ เขตที่ให้คนเข้าไปได้ เขตที่อนุญาตให้เพาะปลูก และสุดท้าย เมื่อมีสัมปทานป่าไม้ มีกฎว่าถ้าตัดต้นไม้หนึ่งต้นต้องปลูกทดแทน 2-3 ต้น

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรักษ์ป่าน่านบัณฑูร ล่ำซำปลูกป่าในใจคนการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้น่านทีมข่าวหน้า1

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED