วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมศุลออกโรงเตือนนักช็อปของนอก ก่อนบินหาข้อมูลให้ดีเสียค่าปรับไม่คุ้ม

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงใกล้ปิดภาคเรียนเดือน เม.ย.และ พ.ค.มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองถือโอกาสพาครอบครัวเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ และเมื่อเดินทางกลับจะซื้อของฝากของที่ระลึกหรือสินค้าแบรนด์เนมที่นิยมกลับมาด้วย โดยไม่ทราบกฎระเบียบการนำของติดตัวเข้าประเทศว่ามีข้อกำหนดไว้อย่างไรบ้าง เมื่อผ่านการตรวจจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร อาจต้องชำระอากรสินค้าที่มีมูลค่าเกินกว่ากฎหมายอนุญาตหรืออาจต้องเสียค่าปรับ หรือถูกริบของบางรายการที่เป็นของต้องห้ามด้วย

ทั้งนี้กรมศุลกากรจึงขอแจ้งเตือนให้นัก ท่องเที่ยวชาวไทยที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศได้ทราบถึงข้อปฏิบัติด้านพิธีการทางศุลกากรดังกล่าว เพื่อให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องก่อนนำสินค้าเข้าประเทศว่า กรมศุลกากรได้จัดบริการช่องผ่านพิธีการศุลกากรแก่ผู้โดยสารขาเข้า ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ตามมาตรฐานสากล 2 ช่องทางคือ ช่องตรวจเขียวไม่มี ของต้องเสียภาษีอากร และช่องตรวจแดง มีของต้องเสียภาษีอากร ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรจะตรวจสอบให้แน่นอนว่าจะต้องเสียหรือไม่เสียภาษี ซึ่งกรมศุลกากรจะเน้นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศ โดยมิได้ทำการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารทุกคน แต่จะสุ่มตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์ตามหลักมาตรฐานสากล ฉะนั้นหากนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดก็จะไม่เกิดปัญหาแต่อย่างใด.

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงใกล้ปิดภาคเรียนเดือน เม.ย.และ พ.ค.มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองถือโอกาสพาครอบครัวเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ และเมื่อเดินทางกลับจะซื้อของฝาก 17 ก.พ. 2558 00:10 17 ก.พ. 2558 05:45 ไทยรัฐ