วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ให้วัดมังกรลดกระถางธูป

จุดธูปแค่9ดอก-หลังกทม.พบมลพิษควันธูปสูง10เท่ารับตรุษจีน

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.58 นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัด กทม. เดินทางไปตรวจการบริหารจัดการลดควันธูปของวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และร่วมรณรงค์ลดมลพิษที่เกิดจากการจุดธูป จากนั้นตรวจเยี่ยมสถานประกอบการฆ่าสัตว์ปีกในซอยมังกร เขตสัมพันธวงศ์ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคที่จะเลือก ซื้อสัตว์ปีกไปไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน

นพ.พีระพงษ์กล่าวว่า ควันธูปเป็นส่วนที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของผู้ที่สูดดมเข้าไป เนื่องจากการจุดธูปเป็นการเผาไหม้ที่ก่อให้เกิดมลพิษ และฝุ่นละออง โดยควันธูปจะทำให้ผู้สูดดมเกิดอาการหายใจติดขัด เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ อาทิ โรคหอบหืด ภูมิแพ้ และในระยะยาวอาจทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ ดังนั้น กทม.จึงต้องดำเนินโครงการเพื่อลดมลพิษจากควันธูป ซึ่งสถานที่ที่จะเกิดควันธูปมากที่สุด คือตามวัด และศาสนสถานต่างๆ ดังนั้น กทม.จึงได้ดำเนินการส่งเสริมให้ความรู้แก่เจ้าของ หรือผู้ดูแลศาสนสถานในการลดใช้ธูป และตั้งวางกระถางธูปในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยนำร่องที่วัดมังกรกมลาวาส ซึ่งเป็นวัดที่มีประชาชนศรัทธากราบไหว้บูชาจำนวนมาก โดย กทม.ได้ปรึกษากับทางวัดเพื่อลดจำนวนควันธูป โดยใช้วิธีลดจำนวนกระถางธูปจากเดิม 18 กระถาง เหลือ 5 กระถาง ลดการจุดธูปเทียนจากเดิม 18 เหลือ 9 ดอก อีกทั้งทางวัดได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำประชาชน รวมทั้งปรับขนาดความสูงของเต็นท์ให้สูงขึ้นเพื่อช่วยระบายอากาศให้ถ่ายเทได้ดีขึ้น

รองปลัด กทม.กล่าวด้วยว่า ในช่วงต้นเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ทาง กทม.โดยสำนักอนามัย ได้สุ่มตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณที่มีการจุดธูปของศาสนสถาน 3 แห่ง ที่ประชาชนนิยมกราบไหว้ พบว่า ทุกพื้นที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินกว่าค่ามาตรฐานกว่า 10 เท่า อีกทั้งในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งจะเป็นช่วงที่มีการบริโภคสัตว์ปีกจำนวนมาก กทม.จึงได้ดำเนินการสุ่มตรวจโรงฆ่าสัตว์ปีกในพื้นที่กรุงเทพฯ และสถานที่ จำหน่ายตามตลาดต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจต่อการบริโภคเนื้อสัตว์ ที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรค โดยจากการสุ่มตรวจก็ยังไม่พบเชื้อโรคใดๆ ทั้งเชื้อ อหิวาต์เทียม และเชื้อไข้หวัดนก สำหรับการบริโภค เนื้อสัตว์ปีกอย่างปลอดภัย ประชาชนต้องเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่มีความสดใหม่ ไม่มีจุดสีดำคล้ำ และก่อนการบริโภคต้องผ่านการปรุงสุกเท่านั้น.

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.58 นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัด กทม. เดินทางไปตรวจการบริหารจัดการลดควันธูปของวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย... 17 ก.พ. 2558 00:05 17 ก.พ. 2558 00:07 ไทยรัฐ