วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สร้างบัญชีเท็จไซฟ่อนเงิน! กล่าวโทษผู้บริหารไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ทุจริต

สร้างบัญชีเท็จไซฟ่อนเงิน! กล่าวโทษผู้บริหารไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ทุจริต

  • Share:

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษกรรมการและผู้บริหาร บมจ.ไทยยูนีค คอยล์เซ็นเตอร์ (TUCC) กับพวกรวม 9 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีร่วมกันกระทำผิดของกรรมการ และผู้บริหารของ TUCC ในการบันทึกบัญชีเท็จเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าไม่ตรงต่อความเป็นจริงและกระทำผิดหน้าที่โดยทุจริต ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทช่วงปี 53-54 โดยบุคคลที่ถูกกล่าวโทษคือ 1.นายยงยุทธ งามไกวัล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2.นางวัชรีย์ งามไกวัล กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 3.นางสุจิตต์ รุ่งเจริญชัย อดีตกรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 4.นางสาวนิตยา ยงค์พิทักษ์วัฒนา กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 5.นางสาวสุทธิรัตน์ เสวี กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี 6.บริษัท บี เอฟ อินเตอร์เทรด จำกัด 7.บริษัท เค.เอส.ซี. สแตนเลส โปรดักส์ 8.นาง สาวเจริญรัตน์ ชื่นวิรัชสกุล กรรมการของบี เอฟ และ เค.เอส.ซี. 9.บริษัท ไทยนิชเช่

คดีนี้สืบเนื่องจากผู้สอบบัญชี 2 ราย มีข้อสังเกตในงบการเงินงวดไตรมาส 2 ปี 54 และ ก.ล.ต.พบพยานหลักฐานน่าเชื่อว่านายยงยุทธ นางวัชรีย์ นางสุจิตต์ นางสาวนิตยา และนางสาวสุทธิรัตน์ ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อดูแลรักษาประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยร่วมกันให้บริษัท 2 แห่ง คือ บี เอฟ และ เค.เอส.ซี. มีนางสาวเจริญรัตน์ เป็นกรรมการบริษัท ออกเช็คล่วงหน้าให้ TUCC และไทยนิชเช่ (บริษัทย่อยของ TUCC) โดยลวงว่า TUCC และไทยนิชเช่ ได้ขายสินค้าเหล็กดำให้บริษัททั้ง 2 แห่งแล้วให้ TUCC และไทยนิชเช่นำเช็คไปขายลดกับสถาบันการเงิน และเมื่อเช็คที่นำไปขายลดจะครบกำหนดเรียกเก็บเงิน จึงได้สร้างรายการทางบัญชีที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงว่าสั่งซื้อเหล็กดำจากบริษัทผู้ค้าเหล็กดำ 8 ราย มูลค่ากว่า 520 ล้านบาท เพื่อให้มีการสั่งจ่ายเงินจากบัญชีธนาคาร โดยพบว่าเงินที่ได้เบิกจากธนาคารไปแล้ว บางส่วนได้ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของผู้บริหารซึ่งการกระทำดังกล่าว เข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 312 ซึ่งการถูกกล่าวโทษมีผลให้ขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องพ้นจากตำแหน่ง นับแต่วันที่ถูกกล่าวโทษ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้