วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'คำนูณ' เผยคืบหน้ายกร่าง รธน. ดันปฏิรูป-สร้างปรองดอง

'คำนูณ' เผยคืบหน้ายกร่าง รธน. ดันปฏิรูป-สร้างปรองดอง

  • Share:

'คำนูณ' เผยคืบหน้ายกร่าง รธน. ดันปฏิรูป-สร้างปรองดอง ปัดชง ก.ม.อภัยโทษ ชี้แค่ความเห็น 'บวรศักดิ์' ไม่ใช่มติ กมธ. แต่ต้องเดินหน้าทำเนื้อหาแก้วิกฤติชาติ....

วันที่ 16 ก.พ. นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงข่าวถึงความคืบหน้าในการยกร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราภาค 4 การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง ว่า ในวันนี้ได้มีการผ่านการพิจารณาไปแล้ว 2 มาตรา คือ บทบัญญัติในภาคนี้ก่อให้เกิดหน้านี้แก่รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานและพลเมือง ที่ต้องจัดให้มีการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองตามหลักการและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ และความในภาคนี้ให้สิ้นผลบังคับในวันถัดจากวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับครบ 5 ปี เว้นแต่พลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 5 หมื่นคน รัฐสภา หรือ ครม. เสนอให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติให้บทบัญญัติในภาคนี้คงใช้บังคับอยู่ต่อไป ซึ่งต้องไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่พลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงข้างมาก ออกเสียงประชามติเห็นชอบ

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ นายคำนูณ แถลงต่อว่า เนื้อหาในมาตรานี้ถือเป็นเรื่องใหม่ในรัฐธรรมนูญที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยมีเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาประเทศทั้งเรื่องการปฏิรูปและสร้างความปรองดองในชาติ จึงจำเป็นต้องกำหนดกรอบเวลาชัดเจน 5 ปี โดยภายใต้บทบัญญัติภาคนี้ จะทำให้เกิดคณะกรรมการสองชุด คือ คณะกรรมการปฏิรูป และคณะกรรมการปรองดอง ซึ่งจะมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน เช่น คณะกรรมการปฏิรูป มีอำนาจเสนอกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปและกลไกที่จะผ่านกฎหมายในสภานิติบัญญัติจะเป็นกลไกรูปแบบพิเศษ คือไปเริ่มต้นที่วุฒิสภา 3 วาระ ก่อนที่จะกลับมาให้สภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้น หากไม่เห็นชอบก็กลับสู่กระบวนอีกครั้งเพื่อยืนยันร่างกฎหมาย สำหรับในส่วนของคณะกรรมการปรองดอง เท่าที่เห็นยังไม่มีเรื่องการเสนอกฎหมาย แต่ที่สุดอาจมีก็ได้ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีขั้นตอนเป็นกระบวนการโดยเริ่มจากการค้นหาความจริง หาสาเหตุ ยอมรับผิดก่อน ไม่ใช่เริ่มต้นที่การเสนอกฎหมาย

ส่วนความเห็นของ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่ปาฐกถาในงาน "สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูประเทศไทย" ที่ จ.อุดรธานี ตอนหนึ่งว่า คณะกรรมการปรองดองจะมีอำนาจในการเสนอกฎหมายอภัยโทษนั้น เป็นเพียงความเห็นส่วนตัว ไม่ใช่มติของคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งหลายครั้งที่ผ่านมา กรรมาธิการยกร่างฯ ก็ไม่ได้เห็นตามประธานคณะกรรมาธิการยกร่างฯ ทุกเรื่อง จึงไม่อยากให้มองว่า กระบวนการสร้างความปรองดองมีปลายทางอยู่ที่การนิรโทษกรรม หรืออภัยโทษ

ทั้งนี้ ยืนยันว่า คณะกรรมาธิการยกร่างฯ ทั้ง 36 คน ต้องการให้เนื้อหาในรัฐธรรมนูญนี้แก้ไขวิกฤติประเทศได้ ส่วนจะมีการวิจารณ์ว่าตั้งโจทย์ผิดจะทำให้เกิดวิกฤตยิ่งขึ้นหรือไม่นั้น ก็เป็นสิทธิที่จะวิจารณ์ได้ ผู้สื่อข่าวถามว่า การบัญญัติไว้ว่าเนื้อหาในภาคนี้ก่อให้เกิดหน้าที่แก่รัฐสภา ครม. และศาล หมายถึงว่า สิ่งที่คณะกรรมการฯ สองชุดนี้เสนอทั้งรัฐสภา ครม.ศาลต้องปฏิบัติตามใช่หรือไม่

นายคำนูณ กล่าวว่า ไม่ใช่ เพียงแต่ให้ทั้ง 3 องค์กรปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ เมื่อถามแย้งว่า ในเมื่อคณะกรรมการทั้งสองชุดเกิดโดยรัฐธรรมนูญและมีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ทั้ง 3 หน่วยงานนั้น ก็ต้องปฏิบัติตามคณะกรรมการไปโดยปริยาย นายคำนูณ แสดงท่าทีอึดอัด ก่อนจะตอบว่า ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น ถ้ามีการเสนอกฎหมายสภานิติบัญญัติก็มีสิทธิพิจารณาถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร ครม.ก็พิจารณา ซึ่งหาก ครม.ไม่เห็นด้วยก็อาจต้องแสดงเหตุผลต่อสาธารณะที่ชัดเจน เมื่อถามต่อว่าหากเป็นเช่นนี้ ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว จะมีผลผูกพันอย่างไรในเมื่อหน่วยงานปฏิบัติ ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ นายคำนูณ ไม่ยอมตอบคำถามดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า นายบวรศักดิ์ ระบุชัดเจนว่า คณะกรรมการปรองดองมีอำนาจเสนอกฎหมายอภัยโทษ เท่ากับว่าเป็นการบังคับประชาชน ให้ต้องยอมรับกฎหมายอภัยโทษ เพราะถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ หากใครไม่เห็นด้วยก็ไม่สามารถคัดค้านได้ใช่หรือไม่ เพราะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

นายคำนูณ กล่าวว่า ไม่ใช่เช่นนั้น เพราะหากมีคนไม่เห็นด้วย หรือมีการประท้วงก็ย่อมทำได้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญรองรับสิทธิเรื่องเสรีภาพในการชุมนุม และเป็นไปไม่ได้ที่จะออกกฎหมายแล้วบังคับให้ทุกคนทั้งประเทศต้องเห็นด้วย ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า หลักการอภัยโทษเป็นพระราชอำนาจ และคนที่จะขออภัยโทษต้องเป็นญาติเท่านั้น เท่ากับรัฐธรรมนูญใหม่ทำลายหลักการอภัยโทษหรือไม่ เพราะเป็นการให้คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการ นายคำนูณ ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้ โดยกล่าวเพียงว่า ยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องเหล่านี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้