วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ประกอบการตบเท้าพบ กสทช. เลื่อนจ่ายค่าประมูลทีวีดิจิตอล

ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลยื่นหนังสือถึง กสทช. อีกครั้ง เพื่อทวงถามความคืบหน้าการเลื่อนจ่ายค่าประมูลใบอนุญาต งวดเดือนพฤษภาคม 2558 และขอเปลี่ยนวิธีการจ่ายเป็นแบบอัตราคงที่...

นางจำนรรค์ ศิริตัน นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ประสานงานนำผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล พร้อมด้วยตัวแทนผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เพื่อทวงถามมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการจากปัญหาความล่าช้าในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ทีวีดิจิตอล โดยเฉพาะขอเลื่อนการชำระเงินค่าประมูลใบอนุญาต ที่มีกำหนดจ่ายในเดือน พ.ค.2558 รวมถึงการขอเลื่อนการจ่ายเงินค่าธรรมเนียม และขอขยายเวลาประกอบกิจการในเงื่อนไขใบอนุญาตฯ จากเดิม 15 ปี เป็น 20 ปี

นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้ กสทช. เปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินค่าประมูลใบอนุญาตให้สอดคล้องกับรายได้ ด้วยวิธีการจ่ายเป็นอัตราคงที่ หรือ แฟลทเรต เงื่อนไขคูปองทีวีดิจิตอลแลกกล่องดาวเทียมได้ และเรียงเลขช่องให้ตรงกันทุกแพลตฟอร์ม

โดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า จะเร่งทำหนังสือสอบถามความคืบหน้าการพิจารณาการเลื่อนจ่ายเงินค่าประมูลใบอนุญาตไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงการคลังอีกครั้ง เพื่อให้ได้ความชัดเจนภายในเดือน มี.ค.นี้ และให้ทันคณะกรรมการ กสทช. พิจารณากำหนดการจ่ายเงินประมูลงวดที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งทั้ง 24 ช่อง มีมูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาท ว่าสามารถเลื่อนการชำระออกไปได้หรือไม่

ส่วนข้อเสนอที่ต้องการให้ กสทช. ปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินของผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับรายได้ ที่เสนอขอจ่ายเป็นอัตราคงที่ จะเร่งนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ในวันที่ 18 ก.พ.นี้.

ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลยื่นหนังสือถึง กสทช. อีกครั้ง เพื่อทวงถามความคืบหน้าการเลื่อนจ่ายค่าประมูลใบอนุญาต งวดเดือนพฤษภาคม 2558 และขอเปลี่ยนวิธีการจ่ายเป็นแบบอัตราคงที่... 16 ก.พ. 2558 18:16 16 ก.พ. 2558 18:37 ไทยรัฐ