วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เศรษฐกิจโต! แห่ตั้งธุรกิจใหม่ พุ่งกระฉูดเกือบ 6 พันราย

พาณิชย์ ระบุ นักธุรกิจแห่ตั้งธุรกิจใหม่ เดือน ม.ค. 5,980 ราย เพิ่มขึ้น 12% เหตุมั่นใจเศรษฐกิจปีนี้โต เผยตั้งธุรกิจทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีเพิ่มกระฉูด หลังสรรพากรเข้มเสียภาษี

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 58 น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงการจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือน ม.ค. 58 ว่า มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 5,980 ราย เพิ่มขึ้น 12% เทียบกับเดือน ม.ค. 57 และเพิ่มขึ้น 80% เทียบกับเดือน ธ.ค. 57 มีทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ทั้งสิ้น 18,600 ล้านบาท ส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศ มีจำนวน 1,380 ราย ลดลง 3% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. 57 และลดลง 73% เทียบกับเดือน ธ.ค. 57 มีทุนจดทะเบียนเลิกกิจการ 3,931 ล้านบาท

สำหรับปัจจัยที่ทำให้การจดทะเบียนจัดตั้งในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น เป็นเพราะเดือน ม.ค. จะมีผู้ประกอบการมายื่นจดทะเบียนเป็นจำนวนมากประจำทุกปี แสดงให้เห็นแนวโน้มการจดทะเบียนที่สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัว 4-5%

นอกจากนี้ การจดทะเบียนตั้งใหม่ในเดือน ม.ค. ยังพบว่า มีการจดทะเบียนจัดตั้ง นิติบุคคลด้านการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชีเพิ่มขึ้น โดยมีถึง 194 ราย เพิ่มขึ้น 36% เพราะกรมสรรพากรได้ปรับปรุง การจัดเก็บภาษีจากห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคลในรูปแบบใหม่ จากเดิมที่ไม่เคยเก็บภาษีจากส่วนแบ่งกำไร เปลี่ยนมาเป็นการเก็บภาษีจากส่วนแบ่งกำไรด้วย รวมถึงยังบังคับให้ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลต้องจัดทำบัญชีแสดงรายได้ และรายจ่ายแนบแบบแสดงรายการยื่นภาษีเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 58 ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจการทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี ซึ่งเดิมประกอบธุรกิจในรูปแบบห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลหันมาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมากขึ้น

น.ส.ผ่องพรรณ กล่าวอีกว่า หลังจากที่กรมฯ ได้เพิ่มความเข้มงวดในการจดทะเบียน จัดตั้งนิติบุคคลค้าสลาก ทำให้จำนวนจดจัดตั้งลดลงต่อเนื่อง และยังมีการเลิกกิจการเพิ่มขึ้น โดยล่าสุด มีการเลิกกิจการไปแล้ว 6,000 ราย จาก 27,000 ราย ซึ่งกรมฯ กำลังเข้าไปจัดระเบียบธุรกิจค้าสลากที่เหลืออยู่ 21,000 ราย เพื่อมีการทำธุรกิจที่โปร่งใส และเหลือนิติบุคคลที่ต้องการทำธุรกิจจริงๆ

สำหรับความคืบหน้า การจดทะเบียนนิติบุคคลข้ามเขต มีการยื่นจดทะเบียนแล้ว 782 ราย การใช้บริการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลผ่านมือถือ มีผู้ใช้บริการแล้ว 295,941 ครั้ง การส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มีผู้ส่งงบการเงินแล้ว 4 ราย และการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ มีผู้ขอใช้บริการแล้ว 166 ราย ส่วนการยื่นจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวน 11,383 ราย และ 13,018 เว็บไซต์

พาณิชย์ ระบุ นักธุรกิจแห่ตั้งธุรกิจใหม่ เดือน ม.ค. 5,980 ราย เพิ่มขึ้น 12% เหตุมั่นใจเศรษฐกิจปีนี้โต เผย ตั้งธุรกิจทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีเพิ่มกระฉูด หลังสรรพากรเข้มเสียภาษี 16 ก.พ. 2558 15:51 16 ก.พ. 2558 17:39 ไทยรัฐ