วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวสวนยางหวั่นทุจริต จี้ทหารเช็คสต๊อกโครงการมูลภัณฑ์กันชน

ประธานเครือข่ายสวนยาง พัทลุง เรียกร้องทหารเข้าตรวจสอบสต๊อกยางพารา เชื่อว่ามีการหมกเม็ดทุจริต ขณะที่ชาวสวนยางยังไม่ได้เงิน อ.ส.ย.จากการขายยางแผ่นรมควัน ต้องนำไปขายให้กับบริษัทเอกชน ราคา กก. ละ 51 บาท นำเงินสดมาหมุนเวียนรับซื้อน้ำยางสด...

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.58 นายไพรัช เจ้ยชุม ประธานเครือข่ายชาวสวนยางพาราจังหวัดพัทลุง ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้บรรดาสถาบันเกษตรกรยางพาราในพื้นที่ จ.พัทลุง กำลังได้รับความเดือดร้อนจากการขายยางแผ่นรมควัน เนื่องจากการนำยางไปขายกับโครงการมูลภัณฑ์กันชนนั้น สถาบันเกษตรกรต่างๆ ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการมูลภัณฑ์กันชนแต่อย่างใด ทั้งๆ ที่ทาง รมช.เกษตรและสหกรณ์ฯ รับปากว่าจะเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวสวนยางให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะให้ทางสถาบันเกษตรกรต่างๆ ได้นำเงินไปซื้อน้ำยางสดจากชาวสวนยางมาผลิตเป็นยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ต่อไป ซึ่งสถาบันเกษตรกรยางพาราของตนนั้นได้นำยางไปขายให้กับองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ตามโครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 58 แต่หลังจากวันนั้น ทางสถาบันฯ ยังไม่ได้รับเงินจาก อ.ส.ย.แต่อย่างใด ทำให้บางสถาบันฯ ต้องนำยางแผ่นรมควันไปขายกับบริษัทยางพารา ในราคากิโลกรัมละ 51 บาท เพื่อนำเงินสดมาหมุนเวียนการรับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกร

นายไพรัช เปิดเผยอีกว่า ในวันที่ 17 ก.พ.58 นี้ ทางเครือข่ายชาวสวนยางทั่วประเทศ จะมีการประชุมที่จ.นครศรีธรรมราช โดยนำประเด็นความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางในด้านต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อฝ่ายทหาร โดยก่อนหน้านั้นได้เสนอความเดือดร้อนของชาวสวนยางไปบ้างแล้ว และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำไปแล้วเช่นกัน

นอกจากนั้นได้เรียกร้องให้กำลังทหารได้เข้าไปทำการตรวจสอบยางที่เข้าโครงการมูลภัณฑ์กันชน และตรวจสอบสต๊อกยางพาราควบคู่กันไปด้วย โดยตนเชื่อว่าน่าจะมีการหมกเม็ดในลักษณะการทุจริตเกิดขึ้น

ประธานเครือข่ายสวนยาง พัทลุง เรียกร้องทหารเข้าตรวจสอบสต๊อกยางพารา เชื่อว่ามีการหมกเม็ดทุจริต ชาวสวนยางยังไม่ได้เงินจากการขายยางแผ่นรมควัน ต้องไปขายให้กับบริษัทเอกชน ราคา กก. 51บาท นำเงินสดมาหมุนเวียนรับซื้อน้ำยางสด... 16 ก.พ. 2558 14:35 16 ก.พ. 2558 19:47 ไทยรัฐ