วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

At present/quite a good man

ในช่วงนี้ ผมนำสิ่งละอันพันละน้อยที่นักเรียนของเรามักจะใช้ผิดมารับใช้กันถี่หน่อยครับ จากประสบการณ์ช่วยท่านผู้ใหญ่ตรวจการบ้านมายาวนาน ก็เลยทำให้พอมีประสบการณ์ทางด้านนี้อยู่บ้าง นักเรียนของเรามักจะเอาโครงสร้าง หรือคำพูดในภาษาไทยไปใส่ในการใช้พูดใช้เขียนภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น...✘...In the present time, the airport handles 200 flights a day. ในปัจจุบัน สนามบินรองรับได้ 200 เที่ยวบินต่อวัน

นักเรียนไทยชอบใช้...✘...in the present หรือ...✘...in the present time ซึ่งไม่ถูกต้องนะครับ เพราะวลีที่ถูกต้องคือ...✔... at present ซึ่งมีความหมายเท่ากับ now เมื่อวันก่อน ไบรอน (Byron) เข้าไปซื้อสินค้าให้คุณแม่ชิ้นหนึ่ง พนักงานขายบอกว่า...✔...The item you want is not available at present. ของที่คุณต้องการตอนนี้ที่ร้านไม่มีค่ะ

อีกเรื่องหนึ่งที่อยากเรียนรับใช้ครับ คือนักเรียนบางคนใช้ quite คไวท์ สลับกับคำว่า quiet คไว-เอิท คำว่า quite หมายถึง เงียบสงบ ส่วนคำว่า quite หมายถึง ทีเดียว

It is quite so. มันเป็นอย่างนั้นทีเดียว I am quite by myself. ผมอยู่คนเดียวแท้ๆ She is quiet. เธอเงียบ

นักเรียนไทยของเรา ชอบนำ quite ไปใช้เหมือนกับ very เช่น a very good man ก็เลยใช้...✘...a quite good man ซึ่งการใช้ quite ในลักษณะนี้จะต้องเอา quite ไว้ข้างหน้า a หรือ an เสมอนะครับ เป็น...✔...quite a good man หรือ...✔...quite a long time.

คุณนิติ นวรัตน์

16 ก.พ. 2558 10:15 16 ก.พ. 2558 10:15 ไทยรัฐ