วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมส่งเสริมฯ ลุย 1 จังหวัด 1 อปท.ขยะกลับมาใช้ใหม่

น.ส.ภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ปัญหาขยะยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จากการสำรวจปริมาณขยะในประเทศไทย พบว่า ในปี 2556 มีปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศมากถึง 26.77 ล้านตัน เพิ่มขึ้นกว่าปี 2555 ถึง 2 ล้านตัน ซึ่งขยะมูลฝอยจำนวนดังกล่าว ได้รับการขนถ่ายเพื่อนำไปกำจัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระดับต่างๆ ทั่วประเทศ 4,179 แห่ง แต่มีขยะที่ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเพียง 7.2 ล้านตัน หรือร้อยละ 27 เท่านั้น ขณะที่ 6.9 ล้านตัน หรือร้อยละ 26 ถูกนำไปกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง และมีขยะมูลฝอยที่ยังไม่ได้รับการกำจัด กลายเป็นขยะตกค้างอยู่มากถึง 7.6 ล้านตัน หรือร้อยละ 28 ทำให้ต้องเผชิญกับวิกฤติปัญหาขยะล้นเมือง

อธิบดีกรมส่งเสริมฯกล่าวต่อว่า จากปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ประกาศดำเนิน “โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” โดยกำหนดนโยบาย 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในส่วนของ สส.จะจัดโครงการ “เสริมสร้างวินัยคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน เปลี่ยนขยะให้เป็นผลประโยชน์ของประชาชน 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ” เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงการสร้างความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ให้มีการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสังคมต้นแบบและสร้างวินัยให้กับคนในชาติให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่ปลอดขยะต่อไป.

น.ส.ภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ปัญหาขยะยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จากการสำรวจปริมาณขยะในประเทศไทย 16 ก.พ. 2558 00:21 16 ก.พ. 2558 00:21 ไทยรัฐ


advertisement