วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กฟผ.เพิ่มเงินลงทุน 4.2 หมื่นล้าน

นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ปี 58 กฟผ.คาดว่าจะเพิ่มวงเงินลงทุนขึ้นมาที่ 42,000 ล้านบาท จากเดิมที่ 39,000 ล้านบาท เนื่องจากมีหลายโครงการที่จะเร่งให้เร็วขึ้นเพื่อรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน โดยเฉพาะระบบส่ง รวมถึงการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงเก่าที่หมดอายุ ซึ่งเงินลงทุน 10,000 ล้านบาท จะมาจากการตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (อินฟราสตรัคเจอร์ฟันด์) “ครม.ได้อนุมัติให้ กฟผ.ตั้งอินฟราสตรัคเจอร์ฟันด์ โดยนำโรงไฟฟ้าพระนครเหนือมาจัดตั้งวงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งจะรอให้คลังเสนอ ครม.อนุมัติรายละเอียดอีกครั้ง จากนั้นจะเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พิจารณาเพื่อขายหน่วยลงทุนได้ เม.ย.นี้ โดยวงเงิน 10,000 ล้านบาทจะนำมาลงทุนปีนี้และอีก 10,000 ล้านบาทใช้ลงทุนปี 59”

ผู้ว่าการ กฟผ.กล่าวต่อว่า ปี 58 กฟผ.จะเน้นปรับปรุงโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสร้างใหม่ทดแทน โดยเฉพาะเขตรอบนอกกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และโรงไฟฟ้าบางปะกง รวมถึงการขยายระบบส่งรองรับให้เร็วขึ้นจากแผน เพื่อดูแลความมั่นคงด้านไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการใช้ไฟฟ้าสูง ไม่เช่นนั้นอาจมีปัญหาได้ ส่วนกรณีการเจรจาเลื่อนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) และรายเล็ก (SPP) นั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ (เรกูเลเตอร์) กำลังพิจารณาอยู่ เนื่องจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) เดิมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนทำให้ PDP ฉบับใหม่ที่กำลังจัดทำ มีพลังงานทดแทนที่สามารถพึ่งพาได้มีกำลังผลิตเพิ่มขึ้น 34% จากเดิม 25% โดยรับซื้อไฟจาก SPP 3,500 เมกะวัตต์ ตั้งแต่ปี 53 และจะทยอยเข้าระบบปี 59 และยังซื้อไฟจาก IPP รอบที่ผ่านมาอีก 5,000 เมกะวัตต์ ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้ถือเป็นไฟส่วนเกินที่เกิดขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมาชะลอตัว.

นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ปี 58 กฟผ.คาดว่าจะเพิ่มวงเงินลงทุนขึ้นมาที่ 42,000 ล้านบาท จากเดิมที่ 39,000 ล้านบาท เนื่องจากมีหลายโครงการที่จะเร่งให้เร็วขึ้นเพื่อรองรับ 16 ก.พ. 2558 00:12 16 ก.พ. 2558 00:13 ไทยรัฐ