วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“รายงานวันจันทร์”-เผยโฉมที่หย่อนใจริมแม่น้ำแห่งใหม่ สะพานปลาวอเตอร์ฟรอนต์

เทรนด์ใหม่ของคนกรุงฯยุคโซเชียล คือ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ฉะนั้นบ้านในสวน คอนโดฯริมแม่น้ำ รวมทั้งที่ช็อปปิ้ง หรือสถานที่หย่อนใจริมแม่น้ำ จึงกลายเป็น ความนิยมชนิดใหม่ที่คนกรุงเทพฯส่วนใหญ่ต้องการ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา “รายงานวันจันทร์” ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานเวทีรับฟังความคิดเห็น “โครงการริมน้ำยานนาวา” หรือชื่อเดิมคือ โครงการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ริมน้ำย่านสะพานปลากรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องฟื้นฟูย่านริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร จัดโดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีพัฒนา

โดยใช้พื้นที่ริมแม่น้ำบริเวณถนนเจริญกรุงฝั่งตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่เชิงสะพานตากสินไปจนถึงโรงแรมชาเทรียม ตลอดระยะทางยาว 1.2 กิโลเมตร ทั้งนี้ โครงการริมน้ำยานนาวาเป็นการร่วมหารือกันระหว่างผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ ชุมชนในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะพหุภาคีตั้งแต่ปี 2555 และต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ต้องการให้โครงการริมน้ำยานนาวาเกิดขึ้นจริง

ในการเปิดเวทีครั้งล่าสุด คณะศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองได้นำแนวคิดในการออกแบบของโครงการ จากการสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนส่วนใหญ่ ที่ต้องการให้มีสวนสาธารณะ ทางจักรยาน และพื้นที่สันทนาการ โดยทีมผู้ออกแบบจึงได้ออกแบบผังพื้นที่ริมน้ำสาธารณะเพื่อทุกคน ไว้รองรับกิจกรรมในย่านเมือง ประกอบไปด้วยพื้นที่เส้นทางเดิน เส้นทางจักรยานริมน้ำ พื้นที่ออกกำลังกายและสุขภาพตลอดเส้นทางริมน้ำที่มีความยาว 1.2 กิโลเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ เช่น จุดพัก ที่นั่ง ออกแบบภูมิทัศน์ รวมไปถึงองค์ประกอบที่เอื้อต่อการกระตุ้นและส่งเสริมสุขภาวะ เช่น ฟิตเนส ลานจัดกิจกรรม ลานสร้างสรรค์ศิลปะ เพื่อกระตุ้นให้คนใช้เวลาว่างกับกิจกรรมกลางแจ้ง

โครงการริมน้ำยานนาวา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่สะพานตากสิน กรมทางหลวงชนบท (หน่วยงานที่รับผิดชอบสะพาน) จะทำพื้นที่เปิดโล่งสู่ทางริมน้ำ เป็นพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจร วัดยานนาวา จะทำเป็นทางเดินริมน้ำและพื้นที่ธรณีสงฆ์เพื่อการใช้งานเชิงสาธารณประโยชน์ บริษัท อู่ต่อเรือกรุงเทพ จำกัด ทำเป็นพื้นที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์พาณิชยนาวี องค์การสะพานปลา ทำพื้นที่ตลาดสัตว์น้ำทันสมัย

วัดสุทธิวราราม ปรับปรุงเส้นทางจากโรงเรียนวัดสุทธิวรารามและพื้นที่ธรณีสงฆ์ของวัดเข้าสู่พื้นที่ริมน้ำ และบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ทำเป็นทางเดินริมน้ำแยกลอยจากตลิ่ง มีแนวพืชพรรณไม้ เป็นพื้นที่พักผ่อนริมน้ำ
จุดเด่นของโครงการริมน้ำยานนาวา คือ การสร้างหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างรัฐ เอกชน กับเจ้าของที่ดินแปลงย่อย โดยไม่ต้องเวนคืน ที่สำคัญที่กรรมสิทธิ์ที่ดินของที่ดินแปลงใหญ่กว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นของหน่วยงานรัฐและศาสนสถาน (ประกอบด้วยกรมทางหลวงชนบท/ วัดยานนาวา/ บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด/ วัดสุทธิวราราม/ กรมธนารักษ์/ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)


การดำเนินโครงการดังกล่าว คณะศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองเตรียมนำเสนอของบประมาณโครงการจาก กทม. ที่มีมูลค่าประมาณ 600 ล้านบาท เพื่อ ลงทุนก่อสร้างโครงการ แต่หากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก กทม. ก็เตรียมจะยื่นเสนอต่อรัฐบาล โดยคาดว่าจะเริ่มจัดทำแบบก่อสร้างได้ภายในเดือน มิ.ย.2558 และจะเริ่มดำเนินโครงการต้นปี 2559 ก่อนจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ม.ค.ปี 2560

ถ้ากำหนดการนี้ไม่คลาดเคลื่อน สะพานปลาวอเตอร์ฟรอนต์ หรือริมน้ำยานนาวา จะนับเป็นสถานที่หย่อนใจริมแม่น้ำกลางกรุงแห่งที่ 3 ถัดจาก “เอเชียทีค” ที่กำลังได้รับความนิยม และ “ยอดพิมาน” ที่กำลังใกล้จะเปิดทำการ.

เทรนด์ใหม่ของคนกรุงฯยุคโซเชียล คือ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ฉะนั้นบ้านในสวน คอนโดฯริมแม่น้ำ รวมทั้งที่ช็อปปิ้ง หรือสถานที่หย่อนใจริมแม่น้ำ จึงกลายเป็น ความนิยมชนิดใหม่ที่คนกรุงเทพฯส่วนใหญ่ต้องการ 15 ก.พ. 2558 23:55 16 ก.พ. 2558 02:10 ไทยรัฐ