วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โคขุน..ดอกคำใต้ หม่ำ'ฟักทอง'ลดต้นทุน

การเลี้ยงโคขุนที่นิยมทำกัน ซื้อโคเนื้อที่มีน้ำหนัก 400 กก. มาขุนเลี้ยง 10 เดือน เพื่อให้น้ำหนักเพิ่มเป็น 800-1,000 กก. ถึงจะขายได้ ...ฉะนั้นต้นทุนในการขุนส่วนใหญ่จะหมดไปกับค่าอาหารข้นมากถึง 90%

แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา พบวิธีเลี้ยงแบบใหม่ช่วยประหยัดต้นทุนค่าอาหารข้นไปถึงกว่าครึ่งจากที่เคยต้องควักจ่ายค่าอาหารข้นวันละ 80-90 บาทต่อตัว...จ่ายแค่ 40 บาท

ด้วยผลงานวิจัยของ ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา กรมปศุสัตว์ โดยมี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ ให้ทุนสนับสนุน ...นำฟักทองมาใช้เลี้ยงโคขุนทดแทนอาหารข้น เพื่อลดต้นทุน

“จะเลี้ยงโคขุนให้ได้คุณภาพต้องบำรุงให้โคมีไขมันแทรกอยู่ภายในเนื้อ รสชาติถึงจะถูกปากผู้บริโภค รับประทานแล้วนุ่มอร่อย แต่ค่าอาหารจะสูงมาก เพื่อหาวิธีลดต้นทุน ที่ผ่านมามีความพยายามนำมันสำปะหลังซึ่งมีแป้งมาก ไขมันน่าจะเยอะ มาหมักทำเป็นอาหารเลี้ยงโคขุน แต่ปรากฏว่าได้อาหารที่มีโปรตีนแค่ 10% ไขมัน 2-3% คุณภาพสู้อาหารข้นไม่ได้”

แต่ด้วย จ.พะเยามีการปลูกฟักทองมาก และมีฟักทองตกเกรดส่งขายไม่ได้ ถูกทิ้งให้เน่าเสียประมาณ 30% เดือนละไม่ต่ำกว่า 10 ตัน...ที่สำคัญฟักทองมีแป้งคาร์โบไฮเดรต สามารถเปลี่ยนเป็นไขมันเข้าไปแทรกในเนื้อวัวได้ ดร.ขรรค์ชัย จึงหันมาสนใจนำฟักทองมาหมักเป็นอาหารเลี้ยงโคขุน...ทดลองกันหลายสูตร

มาลงตัวที่สูตร ฟักทองสับเป็นชิ้น 50 กก. รำหยาบ 0.5 กก. กากน้ำตาล 0.5 กก. ลูกแป้ง 30 กรัม ใส่ถังหมักเติมน้ำพอท่วม ปิดฝาหมักทิ้งไว้ 7 วัน เปิดฝาออกมาตักให้โคขุนกินได้เลย

กระบวนการหมักทำให้ฟักทองดิบที่มีโปรตีนแค่ 9-10% เพิ่มเป็น 16-17% และทำให้ไขมัน ที่มีเพียง 4-5% เพิ่มเป็น 7%...ดีกว่าอาหารข้นที่กฎหมายกำหนด โปรตีนต้องไม่ต่ำกว่า 12% ไขมันไม่น้อยกว่า 2%

เมื่อนำไปใช้จริง ปรากฏว่าช่วยให้โคขุนมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 700 กรัม และการตรวจคุณภาพเนื้อชำแหละมีไขมันปนแทรกอยู่ในเนื้อระดับเกรด 3...ระดับส่งขายภัตตาคารชั้นสูง

สรุปคุณค่าฟักทองหมักเทียบเท่าอาหารข้น...แต่ต้นทุนราคาต่างกันเท่าตัว.

ชาติชาย ศิริพัฒน์

การเลี้ยงโคขุนที่นิยมทำกัน ซื้อโคเนื้อที่มีน้ำหนัก 400 กก. มาขุนเลี้ยง 10 เดือน เพื่อให้น้ำหนักเพิ่มเป็น 800-1,000 กก. ถึงจะขายได้ ...ฉะนั้นต้นทุนในการขุนส่วนใหญ่จะหมดไปกับค่าอาหารข้นมากถึง 90% 15 ก.พ. 2558 15:21 15 ก.พ. 2558 15:23 ไทยรัฐ