วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอไอเอส เชื่อมั่น "ครอบครัวแข็งแรง ประเทศแข็งแรง" เปิดศูนย์พัฒนาให้เป็นเหมือนบ้านและโรงเรียนดูแลเด็กเล็ก

ด้วยแนวคิดที่ว่า “ครอบครัวไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” เอไอเอส ภายใต้การนำของ สมชัย เลิศสุทธิวงศ์ จึงร่วมกับ ทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอไอเอส สานรัก แห่งที่ 5 ณ พื้นที่ราชพัสดุโรงเรียนทุ่งต้นปีก ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อให้เป็นบ้านและโรงเรียนที่จะมอบความรัก ความเอาใจใส่ดูแล และความอบอุ่น เสมือนหนึ่งได้รับการดูแลจากครอบครัว เป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่การเรียนในระดับต่อไป ควบคู่ไปกับการสร้างพัฒนาการให้เด็กได้มีความมั่นใจ กล้าเข้าสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเจริญเติบโต และอยู่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่แข็งแรงต่อไป

สำหรับ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สานรัก 5” ที่ จ.กระบี่ แห่งนี้จะรับเด็กอ่อนก่อนวัยเรียนอายุระหว่าง 2 ปีครึ่ง ถึง 3 ปี ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 52 คน และมีครู 3 คน โดยเอไอเอสได้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน ตลอดจนงบประมาณการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี หลังจากนั้นจะมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่เป็นผู้จัดสรรงบประมาณดูแลรับผิดชอบต่อไป ทั้งนี้ จ.กระบี่ ถือเป็นจังหวัดที่สร้างรายได้การท่องเที่ยวให้แก่ประเทศไทยพอสมควร แต่เด็กๆที่นี่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องการอ่านหนังสือ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขเป็นอย่างยิ่ง และในเรื่องไอคิว สติปัญญาก็ต้องได้รับการเสริมสร้าง รวมถึงเรื่องการสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว และแก้ปัญหาในกรณีที่ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลเด็ก ฉะนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอไอเอส แห่งที่ 5 นี้ จึงเป็นสถานที่จำเป็นและสำคัญมากที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็กๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.

ด้วยแนวคิดที่ว่า “ครอบครัวไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” เอไอเอส ภายใต้การนำของ สมชัย เลิศสุทธิวงศ์ จึงร่วมกับ ทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอไอเอส สานรัก แห่งที่ 5 15 ก.พ. 2558 14:31 15 ก.พ. 2558 14:34 ไทยรัฐ