วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
Sit in
  • Share:

ในวิชาสัมมนาวิจัย นิสิตคนหนึ่งบอกอาจารย์ว่า Do you mind if I just sit in today? I’m not feeling very well. ท่านอาจารย์จะว่าไหมค่ะ ถ้าวันนี้หนูขอแค่เข้าไป sit in เฉยๆ คือวันนี้หนูรู้สึกไม่ค่อยสบายน่ะค่ะ

ผู้อ่านท่านครับ sit in ในที่นี้หมายถึง to be presented at a class, meeting, discussion etc but watch or listen instead of taking part เข้าไปร่วมในชั้นเรียน ในที่ประชุม การถกแถลงอภิปราย แต่เข้าไปสังเกตการณ์ หรือนั่งฟังเฉยๆ แทนที่การมีส่วนร่วม

มีคนไทยใช้ sit in ทับศัพท์กันเยอะนะครับ ถ้าท่านจะใช้ว่าเข้าไปนั่งฟังอะไร ก็ให้ใช้ sit in+on...นิสิตจอห์นป่วย จึงไม่ได้ไปมหาวิทยาลัยอยู่นาน เมื่อรักษาตัวจนเกือบจะหายดีแล้ว ก็กลับไปที่มหาวิทยาลัยและเข้าไปนั่งฟังการบรรยาย John went back to the university and sat in on a few lectures.

นอกจากจะหมายถึงเข้าไปนั่งร่วมชั้นเรียน ประชุม ถกแถลง อะไรนี่แล้ว sit in ยังหมายถึง ไปนั่งประท้วงร่วมกับผู้ประท้วงคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนั่งประท้วงบนถนนเพื่อบล็อกถนนหนทางไม่ให้รถหรือคนผ่าน to take part in a protest in which people sit down, especially to block a road or other public place ลองดูตัวอย่างประโยคนี้ซีครับ The rector arrived after students began sitting in at the main building. อธิการบดีมาถึงหลังจากนิสิตเริ่มนั่งประท้วงที่ตึกหลักของมหาวิทยาลัย.

คุณนิติ นวรัตน์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้