วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภาพยนตร์แอนิเมชันคนไทย 'อนันตา'

5 ปีแห่งการผลิต “อนันตา ศิลาพิชิตมาร” ภ.แอนิเมชัน ฝีมือคนไทย 100% ปลูกฝังจิตสำนึกเด็ก เยาวชน ให้คิดดีทำดี 19 ก.พ.นี้ พร้อมกันทุกโรงภาพยนตร์ โดยบริษัท มีเดีย สแตนดาร์ด จำกัด มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพ ให้เด็กและเยาวชนมีความอดทน ต่อสู้ต่อความผิดหวัง กตัญญูกับพ่อแม่และชาติบ้านเมือง มีความรัก ความสามัคคี เป็นผู้มีศีลธรรมจรรยา โดยมุ่งหวังให้เด็กเยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในความคิดว่าทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้ ทีมงานได้เคยสร้างผลงานร่วมกับบริษัทต่างชาติที่ผลิตการ์ตูนแอนิเมชันที่มีชื่อเสียง รอให้ไปพิสูจน์.

5 ปีแห่งการผลิต “อนันตา ศิลาพิชิตมาร” ภ.แอนิเมชัน ฝีมือคนไทย 100% ปลูกฝังจิตสำนึกเด็ก เยาวชน ให้คิดดีทำดี 19 ก.พ.นี้ พร้อมกันทุกโรงภาพยนตร์ โดยบริษัท มีเดีย สแตนดาร์ด จำกัด มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพ 15 ก.พ. 2558 13:49 15 ก.พ. 2558 13:49 ไทยรัฐ