วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ดูดาว

ดูดาว

  • Share:

www.narit.or.th เป็นเว็บไซต์ของสถาบัน วิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเพื่อค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านดาราศาสตร์ สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริม สนับสนุน บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์

เกี่ยวกับ สดร. ประวัติความเป็นมา โครงสร้างองค์กร โครงการ คณะกรรมการ แนวนโยบาย แผนพัฒนา แผนบริหาร หอดูดาวแห่งชาติ เส้นเวลาของหอดูดาว หอดูดาวและอาคารควบคุม กล้อง โทรทรรศน์ งานวิจัย สถิติ อุทยานดาราศาสตร์ ข่าวและบทความดาราศาสตร์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ห้องภาพดาราศาสตร์ มุมนักดูดาว และนอกจากนี้ ในหน้าแรก ยังมีเมนู หอดูดาวภูมิภาค หอดูดาวซีกฟ้าใต้ ข่าวประชาสัมพันธ์ ห้องสมุดออนไลน์ ฯลฯ...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้