วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยิ้มอาเซียน

5 โมงเย็นวันนี้ (16 ก.พ.) ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ ชวนไป C asean ชั้น 10 อาคาร Cyber World Tower B ถนนรัชดาภิเษก แนะนำหนังสือ ASEAN SMILES

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ซึ่งรับเชิญไปปาฐกถาพิเศษ...เขียนไว้ในคำนิยม...ตอนหนึ่ง...

ปี 2558 เป็นหลักหมายสำคัญที่อาเซียนตั้งความหวังไว้ว่า จะก้าวเข้าสู่การบูรณาการภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบ

อาเซียนพยายามแสวงหาค่านิยมร่วมในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายในทุกระดับของสังคม นั่นคือสิ่งที่เรียกว่า อัตลักษณ์อาเซียน

และภารกิจของการสร้างอัตลักษณ์อาเซียนนี้ ยังต้องดำเนินต่อไป เพราะนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้น

ผมพยายามหาจุดนับหนึ่ง เริ่มต้นตามคำ ดร.สุรินทร์ ด้วยการเปิดอ่านเนื้อหา...หน้าใน

ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เขียนไว้ใน ตอน “สะพานชีวิต” เขาบอกว่า เมื่อ 75 ล้านปีก่อน โลกมีเพียง 1 มหาสมุทร มีเพียง 2 แผ่นดิน หนึ่งคือทวีปเหนือ–ยูเรเซีย อีกหนึ่ง ทวีปใต้–กอนวานาแลนด์

เวลาผ่านไป ทวีปเคลื่อน แผ่นดินสั่นไหว ลาวาไหลทะลักออกมาตามรอยแยก จาก 2 แผ่นดิน แตกออกเป็นหลายเสี่ยง เสี้ยวหนึ่งของทวีปใต้เคลื่อนขึ้นเหนืออย่างช้าๆ ก่อนมาบรรจบกับทวีปเหนือ

สรรพชีวิตจากสองถิ่นฐานผสมผสาน แผ่นเปลือกโลกผลักดันให้แผ่นดินสูงขึ้น ลาวาปะทุขึ้นมาตามรอยแยกของแผ่นเปลือกโลก กลายเป็นภูเขาไฟตั้งแต่ฟิลิปปินส์ อ้อมลงไปตามหมู่เกาะน้อยใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย

และนั่นคือจุดกำเนิดของคาบสมุทรมลายู

โลกช่วงนั้นอยู่ในยุคของความเปลี่ยนแปลง ระดับน้ำทะเลสูงบ้างต่ำบ้าง บางครั้งทะเลถือครองแผ่นดินไปจนถึงนครสวรรค์ บางครั้งถอยร่นไปไกลจนอ่าวไทยเป็นแผ่นดินที่ราบลุ่ม

ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ จบเรื่องนี้ว่า...โลกเข้าสู่ยุคสงครามแก่งแย่งอำนาจ ...ผู้คนทนทุกข์ยาวนานจนแทบตั้งตัวไม่ติด...เมฆหมอกสงครามผ่านพ้นไป พวกเรามองหน้าสบตากันอีกครั้ง

รุ่งมณี เมฆโสภณ บรรณาธิการหนังสือเล่มนี้ เธอมีข้อเขียนชีวิตผู้คนอาเซียนในแง่มุมหลากหลาย

อาหารที่ใช้แทนข้าวแต่ครั้งโบราณ คือ ขนมจีน มีคำจีนแต่ไม่ใช่อาหารจีน สันนิษฐานว่ามาจากภาษามอญ “คนอมจิน” (คนอม จับกลุ่มเป็นก้อน จินทำให้สุก)

ลาวและอีสานเรียกขนมจีนว่าข้าวปุ้น กัมพูชาเรียก นุมบ็อญเจ๊าะ พม่าเรียก โมน-พะ เวียดนามเรียก บุ๋น

ความเชื่อ “น้ำศักดิ์สิทธิ์” สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่วัดตีร์ตา เอิมปุล วัดฮินดูในบาหลี อายุนับพันปี เชื่อว่าพระอินทร์เจาะขึ้นมาจากใต้พิภพ รักษาโรคภัยไข้เจ็บ น้ำมนต์มีใช้กันในไทย ลาว กัมพูชา พม่า

ที่พม่าน้ำล้างพระพักตร์พระมหา มยะมุนี เป็นน้ำมนต์ ที่มีคนนำกลับไปเป็นสิริมงคล ศาสนาคริสต์มีน้ำเสก เป็นหนึ่งในองค์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชำระมลทินให้บริสุทธิ์

หลังตะวันตกดิน กิจกรรมบันเทิงตลอดค่ำคืน คือการกิน เรียงรายริมถนน เปิดกันโต้รุ่งถึงเช้า ชีวิตกลางคืนของกรุงเทพฯ มาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือสิงคโปร์

สิ้นปี 2556 5 ชาติอาเซียน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย ไทย ทำสถิติใช้อินเตอร์เน็ตสูงที่สุด

ภาพผู้คนก้มหน้าก้มตากับโทรศัพท์ พบเห็นทั่วไป โดยไม่เกี่ยงชนชั้นทางสังคม เศรษฐกิจ เชื้อชาติ หรือว่าศาสนา จึงเกิดศัพท์ใหม่ว่า สังคมก้มหน้า หลายคนวิตกว่า จะทำให้ผู้คนละเลยความสนใจต่อสิ่งรอบตัว

และหมกมุ่นอยู่กับโลก “เสมือนจริง” จนเกินไป

รุ่งมณี เขียนถึงสังคม “ก้มหน้า” ผมนึกถึงคำพูด “ฉวี” เพื่อนคนหนึ่งจาก อสมท เธอหล่นคำว่า “รับกรรม” ทำให้ผมเพิ่มความกังวล

“กรรมที่คนอาเซียนจะต้องรับ” ในวันหน้า...จะออกมารูปแบบใด

ก้มหน้านานๆค้นหาชุดความรู้ จนถึงขั้นบรรลุ ปล่อยวางเป็น และแย้มกลีบปากยิ้ม สะท้อนความสุขใจออกมาได้...ผมเผลอหวังว่า จุดเชื่อมโยงคนอาเซียนหนึ่งเดียว...ที่เป็นอัตลักษณ์อาเซียน คือ รอยยิ้ม...

ผมมีปัญญาสุ่มหา...คัดย่อ อาเซียน สไมล์ ได้แค่นี้แหละครับ ของจริงเนื้อใน กว้างขวาง ยิ่งใหญ่ ลุ่มลึก แค่ไหน ต้องไปหาฉบับเต็ม...อ่านกันเอง.

กิเลน ประลองเชิง

15 ก.พ. 2558 10:34 15 ก.พ. 2558 10:35 ไทยรัฐ