วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นศ.-ศิษย์เก่า ชุมนุมไล่ผู้บริหาร กลางงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์

นศ.-ศิษย์เก่า ชุมนุมไล่ผู้บริหาร กลางงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์

  • Share:

เปิดงาน 'ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 14' ที่จันทบุรี คึกคักท่ามกลางสายฝน ขณะที่ นักศึกษาตลอดจนศิษย์เก่า ทำเซอร์ไพรส์ ขับไล่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกลางงาน อ้างบริหารงานไม่โปร่งใส สุดท้ายยอมสลาย ก่อนนัดเจรจาอีกครั้ง ...

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 14 ก.พ. 58 ที่ลานพระพิรุณ ม.ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผวจ.จันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 14 โดยมีอธิการบดี ,รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกฯ ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายกองค์การบริหารส่วน จ.จันทบุรี, ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชน หอการค้า เข้าร่วมในพิธี

งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ฯ เป็นงานประจำปี ที่กำหนดไว้ในปฏิทินท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อยู่ในช่วงวันแห่งความรัก เพื่อแสดงถึงความรักในสิ่งดีงามต่างๆ รวมถึงการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนให้รักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพันธุ์พืชท้องถิ่น รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2558 บริเวณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

ต่อมาภายหลังจากพิธีเปิดแล้วเสร็จ ศิษย์เก่าตลอดจนนักศึกษาปัจจุบัน ประมาณ 80 คน ได้รวมตัวกันชูป้ายข้อความ ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก เพื่อแสดงความต้องการให้ ผศ.นเรศ ใจหาญ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ย้ายผู้บริหารของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งประกอบด้วย คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ซึ่งรักษาการรองอธิการบดีของวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ออกจากพื้นที่ภายในระยะเวลา 15 วัน หลังคณาจารย์และข้าราชการบางส่วน ตลอดจน นศ., สมาคมศิษย์เก่า และชาวบ้าน พบว่ามีประเด็นความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน

ผวจ.จันทบุรี ร่วมเปิดงาน ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 14

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่และอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ต้องเข้ามาเจรจากับกลุ่ม นศ. เนื่องจากมีผู้ใหญ่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ร่วมในพิธีเปิด จนเกือบจะมีการกระทบกระทั่งกัน ทั้ง 2 ฝ่าย ก่อนที่ทางศิษย์เก่าจะยอมสลายตัว ซึ่งจะได้มีการเข้าเจรจากับตัวแทนของมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันหาทางออกต่อไป

โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ คณาจารย์และข้าราชการบางส่วน ตลอดจน นศ., สมาคมศิษย์เก่า และชาวบ้าน ต้องการให้อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เร่งรัด ติดตามตรวจสอบผู้บริหาร ตั้งแต่คณบดี, รองคณบดี, ผู้ช่วยอธิการบดี, ผู้ช่วยคณบดี, ผู้อำนวยการสำนัก และผู้จัดการฟาร์ม รวม 7 คน โดยอ้างว่า ทั้งหมดเกี่ยวข้องในประเด็นความผิด เรื่องการลักลอบตัดไม้หลวง ที่เป็นสภาพป่าในที่ราชพัสดุของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือน ธ.ค.2556 เรื่อยมาจนถึงวันที่ 4 ก.พ.2557

รวมถึงปลอมแปลงเอกสารทางราชการ ในการแต่งตั้งบุคคล ออกคำสั่งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และมีการปกปิด บิดเบือน ซ่อนเร้นความผิด และยังการลักลอบจำหน่ายควาย ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร จำนวน 3 ตัว หลังจากที่กรมปศุสัตว์ สั่งให้ทำลายเนื่องจากควายดังกล่าวอาจเป็นโรคติดต่อร้ายแรง และเงินที่ได้จากการจำหน่าย ไม่นำเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย ถือว่าผิดระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้