วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ออก ก.ม.คุ้มครองภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

ป้องกันสมบัติชาติถูกฮุบ ขู่ไม่ปฏิบัติตามโดนโทษหนักทั้งจำและปรับ

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวเรื่อง “การออกกฎหมายคุ้มครองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ” เพื่อป้องกันการฉกฉวยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ ไปใช้ประโยชน์ทางการค้า และการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์อย่างไม่เหมาะสม ว่า ขณะนี้ สธ.ได้ออกกฎกระทรวง 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1.เรื่องการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไป หรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ.2558 โดยเป็นตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยที่มีการใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลายหรือที่พ้นอายุการคุ้มครองสิทธิ 2.การประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ ซึ่งเป็นตำรับยาที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐรวบรวม พัฒนาหรือปรับปรุงขึ้น มีเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงแหล่งที่มาของตำรับยาแผนไทย หรือมีคุณค่าต่อการศึกษาวิจัยมีผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอาจนำมาพัฒนาเป็นตัวยาใหม่ได้ แก้ไขปัญหาการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ และ 3.การขอรับอนุญาต ข้อจำกัดสิทธิ และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ.2558

ศ.นพ.รัชตะกล่าวต่อไปว่า การออกกฎกระทรวงดังกล่าว ดำเนินการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดกรณีต่างชาตินำภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยไปใช้ประโยชน์ ทั้งในทางการค้าและการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทันทีทั้ง 3 เรื่อง

ด้าน นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า หากผู้ใดจะนำตำรับยาหรือตำราการแพทย์แผนไทยที่อยู่ในกฎหมายฉบับนี้ไปใช้เพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาและขออนุญาตผลิตยาตามกฎหมาย นำไปศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุง พัฒนาเป็นตำรับยาใหม่เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือนำไปศึกษาวิจัยตำราการแพทย์แผนไทยของชาติเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยขึ้นใหม่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางการค้า จะต้องยื่นคำขออนุญาตก่อน หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ จากกฎกระทรวงดังกล่าว มีภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้รับการคุ้มครอง 3 ประเภท ได้แก่ 1.ตำรับยาแผนไทยของชาติ หรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ 2.ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป และ 3.ตำรับยาแผนไทยส่วนบุคคลหรือตำราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล.

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวเรื่อง “การออกกฎหมายคุ้มครองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ” เพื่อป้องกันการฉกฉวยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ ไปใช้ประโยชน์ทางการค้า 14 ก.พ. 2558 00:23 14 ก.พ. 2558 00:23 ไทยรัฐ