วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สส.บังคับใช้กฎหมายสางปัญหาขยะ

สส.บังคับใช้กฎหมายสางปัญหาขยะ

  • Share:

นายเสริมยศ สมมั่น รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สถานการณ์สิ่งแวดล้อมยังคงทวีความรุนแรงต่อเนื่อง เช่น ปัญหาอากาศเป็นพิษ น้ำเน่าเสีย ดินเสื่อมสภาพ ป่าไม้ถูกทำลาย และโดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดังนั้น แนวทางหนึ่งที่จะจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การอาศัยกลไกทางกฎหมาย แต่การบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญ จึงจะสามารถบังคับใช้ได้ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่ผ่านมา สส.ได้จัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของสาธารณะอย่างแท้จริง

รองอธิบดี สส.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นแนวทางสำคัญในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการปัญหาขยะซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วน ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ความเห็นชอบ ก็ได้กำหนดให้มีการใช้มาตรการทางกฎหมายมาป้องปรามและแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะรวมทั้งของเสียมีพิษต่างๆ เช่น การตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง ลักลอบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน กากอุตสาหกรรม กากกัมมันตรังสี ของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งการพิจารณาเสนอกฎหมายที่จะใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศให้เป็นเอกภาพ อาทิ ยกร่างกฎหมายและกฎระเบียบเพิ่มเติมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะของประเทศ เป็นต้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้