วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
,Odds and ‘ends/rain or shine/tolerance zone

,Odds and ‘ends/rain or shine/tolerance zone

  • Share:

ปีเตอร์ (Peter) ถูกรถยนต์ชนต้องนอนโรงพยาบาล ผู้จัดการโทร.สั่งให้เพื่อนร่วมงานเก็บสิ่งของและงานที่ค้างอยู่ที่โต๊ะ เพื่อนไปที่โต๊ะทำงานของปีเตอร์แล้วก็โทร.บอกผู้จัดการว่า Peter didn’t keep much in his desk-just a few ,odds and ‘ends. ปีเตอร์ไม่ได้เก็บอะไรไว้มากบนโต๊ะทำงาน มีเพียงสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่มีค่าอะไร

,Odds and ‘ends หรือเขียน ,odds and ‘sods เป็นพหูพจน์ครับ = small things of various kinds without much value สิ่งของเล็กน้อยที่ไม่มีราคาอะไรมาก

เมื่อต้องการจะสื่อว่า Whatever hap– pens or whatever the weather is like. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น หรือไม่ว่าอากาศจะเป็นอย่างไรก็ตาม ฝรั่งจะใช้วลีสั้นๆว่า rain or shine ฝนตกหรือแดดออก หรือ come rain or shine เชอร์แมน (Sherman) บอกกับพ่อแม่ว่า พ่อและแม่ต้องไปงานรับปริญญาของผมนะครับ พ่อตอบว่า We’ll be there-rain or shine. เราไปแน่ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม

ท่านอาจจะเคยได้ยินคนพูดถึง tolerance zone และก็อาจจะสงสัยว่าคืออะไร? tolerance ทอล-เออะเรินซ หมายถึง การยอมให้มี Liberty includes religious tolerance. เสรีภาพหมายถึงการให้อิสระในการนับถือศาสนาด้วย นอกจากนั้น ยังหมายถึง ใจกว้าง He has tolerance. เขามีใจกว้าง

Tolerance zone คือ an area of a town where prostitutes are allowed to work legally พื้นที่ของเมืองที่ยอมให้มีการค้าประเวณีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย.

คุณนิติ นวรัตน์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้