วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วินธัย' แจง อำนาจให้ขังผู้ต้องหายังเป็นอำนาจศาลทหาร

“วินธัย” แจงกลุ่มต้าน ปมแก้ไข ม.46 พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร ยังให้อำนาจขังผู้ต้องหาเป็นอำนาจศาลทหาร วอนมั่นใจดุลพินิจผู้พิจารณา 

วันที่ 13 ก.พ. พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีการสรุปร่างพ.ร.บ.ที่กำลังขอแก้ไขอยู่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตามหลักการอย่างชัดเจนในมาตรา 46 ว่า ในการขังผู้ต้องหายังคงให้เป็นอำนาจของศาลทหารเท่านั้น

พ.อ.วินธัย กล่าวอีกว่า ส่วนการให้อำนาจผู้บังคับบัญชาทหารจะสั่งขังได้ ก็แต่เฉพาะที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็น หากพิจารณาเนื้อหาสาระในภาพรวมของร่าง พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 ที่กำลังเสนอขอแก้บางมาตราในขณะนี้จะเห็นได้ว่า จะทำให้การพิจารณาคดีของศาลทหารมีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนมากขึ้น ที่สำคัญประเทศไทยเป็นประเทศที่ปฏิบัติตามหลักสากลด้านกฎหมายมาโดยตลอด จึงขอให้มั่นใจในดุลพินิจของผู้มีส่วนในการพิจารณากลั่นกรองที่ทุกท่านตระหนักและมีความเข้าใจดีในเรื่องสิทธิมนุษยชน ที่จะกลั่นกรองกฎหมายในเรื่องนี้ให้เป็นไปตามหลักการ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเพื่อประโยชน์ของทุกคน

“วินธัย” แจงกลุ่มต้าน ปมแก้ไข ม.46 พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร ยังให้อำนาจขังผู้ต้องหาเป็นอำนาจศาลทหาร วอนมั่นใจดุลพินิจผู้พิจารณา 13 ก.พ. 2558 12:22 13 ก.พ. 2558 14:29 ไทยรัฐ