วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แจก “เข็ม” ให้ขี้ยา

วันก่อนมีข่าวแปลกๆออกมาสร้างความประหลาดใจให้กับสังคม เมื่อจะมีการตั้งงบประมาณจัดซื้อเข็มฉีดยาแจกให้ผู้ติดยาเสพติดใช้ เพื่อป้องกันการติดเอดส์หรือเชื้อเอชไอวี

นั่นคือที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ เห็นชอบให้จัดตั้งงบประมาณปี 2559 จัดซื้อเข็มฉีดยาสะอาดสำหรับกลุ่มผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด

ที่ประชุมมีมาตรการการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์หลายมาตรการ

“เข็มฉีดยา” เป็นส่วนหนึ่ง

อยู่ในส่วนของการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรค ได้แก่ จัดตั้งตู้หยอดเหรียญซื้อถุงยางอนามัยในสถานศึกษา ทั้งสายอาชีวะและสายสามัญ เพื่อให้เข้าถึงถุงยางอนามัย

รวมทั้งการแจกเข็มฉีดยา เพื่อให้เข้าถึงเข็มฉีดยาสะอาด

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ออกมาเปิดเผย ให้เหตุผลว่า กลุ่มนี้มีอัตราติดเชื้อเอชไอวีสูงจากการใช้เข็มฉีดยาปะปนกัน

อธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันว่า ไม่ได้เป็นการส่งเสริมให้คนเสพยา แต่เนื่องจากคนกลุ่มนี้ไม่สามารถเลิกยาได้อย่างเด็ดขาด ต้องค่อยเป็นค่อยไป

จึงต้องสนับสนุนการใช้เข็มสะอาดควบคู่ไปกับการใช้สารทดแทนยาเสพติด

นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ให้เหตุผลที่น่าสนใจว่า ผู้ติดเชื้อใหม่มาจากคนกลุ่มนี้ถึงร้อยละ 47 เนื่องจากมีความเสี่ยงจากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน

ทั้งการตั้งตู้หยอดเหรียญซื้อถุงยางอนามัยในโรงเรียน และการซื้อเข็มแจกขี้ยาเป็นวิธีแก้ปัญหาเอดส์ที่น่าประหลาดใจ

เรื่องถุงยางอนามัยยังพอรับได้เพราะเรื่องทางเพศในเด็กวัยรุ่นไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย แต่ก็ฝ่าฝืนศีลธรรม

ฝืนความรู้สึก

อย่างไรก็ตาม มีการทำวิจัยมาแล้วในบางพื้นที่ ผลปรากฏว่าได้ผล ในการลดจำนวน “คุณแม่วัยใส” ปัญหาติดเชื้อเอชไอวีก็น่าจะลดลง ได้เช่นกัน

ส่วนเรื่องแจกเข็มฉีดยาเป็นเรื่องที่สังคมคงไม่ยอมรับง่ายๆเพราะยาเสพติดเป็นสิ่งผิดกฎหมาย การแจกเข็มฉีดยาเท่ากับส่งเสริมให้คนทำผิดกฎหมาย

การแก้ปัญหาหนึ่งด้วยการไปเพิ่มภาระให้กับการแก้ปัญหาอื่นไม่น่าจะถูกต้อง

คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ต้องคิดให้รอบคอบ.

“เพลิงมรกต”
pluengmorakot@thairath.co.th

13 ก.พ. 2558 10:35 13 ก.พ. 2558 10:39 ไทยรัฐ