วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตลาดคุมเข้ม!ขายหุ้นพีพีราคาต่ำ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ การปรับปรุงเกณฑ์ระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สำหรับผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) ที่มีส่วนลดเกินกว่า 10% ของ ราคาตลาด โดยห้ามนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรรออกขายเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) เริ่มซื้อขายในตลาด โดยหลังจากวันที่หุ้นทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 เดือน ผู้ลงทุนดังกล่าวสามารถขายหุ้นได้ 25% ของจำนวนหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขาย แต่ผ่อนผันการ Silent Period สำหรับ Strategic Partners หรือพันธมิตรธุรกิจบางประเภท เช่น เจ้าหนี้ที่ เข้ามาช่วยฟื้นฟูกิจการและแปลงหนี้เป็นทุน และผู้ลงทุนสถาบันตามนิยามของ ก.ล.ต. นอกจากนี้ Silent Period จะไม่ใช้กับกรณีนำหุ้นที่เหลือจากการขาย RO มาจัดสรรให้ PP ในราคาเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจ ว่า บจ.จะได้ประโยชน์จากการระดมทุนแบบ PP และผู้ร่วมทุนใหม่ โดยผู้ร่วมทุนใหม่ถือเป็น Strategic Partners จะอยู่กับบริษัทเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นเดิม เพราะปี 57 มีการระดมทุนแบบ PP สูงมากเมื่อเทียบกับ 2 ปีก่อนหน้า โดยมีบริษัทระดมทุนขายให้ PP 35 บริษัท ซึ่งมีข้อดีที่ระดมทุนได้ในเวลาอันสั้น แต่จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเพราะมี 23 บริษัท ที่ราคาเพิ่มทุนต่ำกว่าราคาตลาดก่อนวันที่เสนอขาย และในจำนวน 23 บริษัทนี้ได้ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงเกิน 25% ถึง 13 บริษัท

นายสุภกิจ จิระประดิษฐกุล รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เผยว่า ตลาดจะปิดรับฟังความคิดเห็น 13 ก.พ.นี้ หลังจากนี้จะประเมินความคิดเห็น และเสนอให้บอร์ดพิจารณาเห็นชอบต่อไป หลังจากนั้นจะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ สาเหตุที่พิจารณาเรื่องนี้ เพราะมีการออก PP มากขึ้น และกำหนดราคาขาย PP ต่ำกว่าตลาดมาก.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ การปรับปรุงเกณฑ์ระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สำหรับผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) ที่มีส่วนลดเกินกว่า 10% ของ ราคาตลาด 13 ก.พ. 2558 00:59 13 ก.พ. 2558 00:59 ไทยรัฐ