วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชงผู้แทนนั่ง อ.ก.ค.ศ. 169 เขตพื้นที่ประถม

ชงผู้แทนนั่ง อ.ก.ค.ศ. 169 เขตพื้นที่ประถม

  • Share:

เบรก 20 รายตรวจสอบคุณสมบัติซ้ำ ผุดอนุ กก.ติดตามงานลบคำครหา

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคณะกรรมการคุรุสภา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภานัดพิเศษว่า ที่ประชุมได้พิจารณารายชื่อผู้แทนคุรุสภาที่จะเข้าไปเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) 169 เขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษา ตามที่อนุกรรมการกลั่นกรองและ คัดเลือกเสนอ โดยก่อนการพิจารณาที่ประชุมได้ให้กรรมการคุรุสภาที่อาจจะมีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมไปก่อน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เป็นที่ครหา หลังการพิจารณานานกว่า 4 ชั่วโมง ที่ประชุมได้เห็นชอบรายชื่อผู้แทนคุรุสภาที่จะเข้าไปเป็น อ.ก.ค.ศ.169 เขตพื้นที่ประถมศึกษา แต่เนื่องจากกรรมการคุรุสภาบางคน และอนุกรรมการกลั่นกรองฯ มีการนำเสนอข้อมูลว่า มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประมาณ 20 คน ที่อาจจะมีคุณสมบัติไม่ชัดเจน จึง มอบหมายให้อนุกรรมการกลั่นกรองฯ ไปตรวจสอบคุณสมบัติทั้ง 20 คนอย่างละเอียด หากพบขาดคุณสมบัติก็ให้ตัดรายชื่อออก พร้อมทั้งเสนอเหตุผลของการตัดชื่อออกให้ชัดเจน ก่อนเสนอรายชื่อให้อนุกรรมการวิสามัญของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อพิจารณาคัดเลือกขั้นตอนสุดท้ายในวันที่ 16 ก.พ.นี้

ศ.ดร.ไพฑูรย์กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมา 2 ชุด ชุดแรกอนุกรรมการปรับปรุง พัฒนาระเบียบ และแนวทางการคัดเลือกผู้แทนคุรุสภาเพื่อเข้าไปเป็น อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามี ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นประธาน เพื่อประมวลผลการสรรหา กลั่นกรอง และคัดเลือกผู้แทนคุรุสภาที่จะเข้าไปเป็น อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯว่ามีจุดบกพร่องที่ควรแก้ไขให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมมากกว่าที่ผ่านมาอย่างไรก่อนเสนอบอร์ดพิจารณา และชุดที่ 2 อนุกรรมการกำกับ ติดตามการทำงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯว่าได้ทำหน้าที่เหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรมหรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมา มักเกิดข้อครหาว่า อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯไม่ว่าใครได้รับคัดเลือกเข้าไปแล้วมักจะแสวงหาผลประโยชน์ อนุกรรมการฯชุดนี้จะเข้าไปกำกับติดตาม ตรวจสอบรวมถึงรับเรื่องร้องเรียน หากพบการกระทำที่ไม่โปร่งใสก็จะส่งเรื่องให้บอร์ดคุรุสภาดำเนินการตามประมวลจริยธรรม และส่งเรื่องให้ต้นสังกัดดำเนินการทางวินัย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้