วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สอบ ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบสมุทรปราการไม่คืบ

กรณีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง นางเพ็ญพิไลลักษณ์ มณีภาค ผอ.ร.ร.นว มินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ สมุทรปราการ ปลอมลายเซ็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ในเอกสารให้ความเห็นประกอบการพิจารณาขอย้ายตัวเองไปเป็น ผอ.ร.ร.ขนาดเดียวกันใน จ.ฉะเชิงเทรา โดยที่ไม่เคยมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ ขณะที่ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาก็ระบุว่าไม่เคยลงนามในเอกสารดังกล่าวนั้น นายยงยุทธ ทรัพย์เจริญ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 เปิดเผยว่า คณะกรรมการสอบสวนวินัยฯสรุปผลการสอบสวนและเสนอให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่ฯ โดยระบุว่านางเพ็ญพิไลลักษณ์ได้ให้การปฏิเสธ ขณะที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยฯไม่เชี่ยวชาญในการตรวจสอบและพิสูจน์หลักฐาน ที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯจึงมีมติให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยฯประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบลายเซ็นต่อไป

นายยงยุทธกล่าวอีกว่า ส่วนที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้าไปตรวจสอบกรณี ผอ. ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ สมุทรปราการ ถูก ร้องเรียนทุจริตการเช่าเครื่องปรับอากาศติดในห้อง เรียนในราคาสูงเกินจริงนั้น หาก สตง.มีข้อสังเกตเล็กน้อยก็จะแจ้งโดยตรงไปยังโรงเรียน หากเป็นข้อสังเกตที่มากกว่านั้นก็จะแจ้งไปทางสำนักงานคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ (ป.ป.ช.) อย่างไรก็ตาม ขณะนี้นางเพ็ญพิไลลักษณ์ยังอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการที่ สพม.เขต 6.

กรณีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง นางเพ็ญพิไลลักษณ์ มณีภาค ผอ.ร.ร.นว มินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ สมุทรปราการ ปลอมลายเซ็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา... 13 ก.พ. 2558 00:29 13 ก.พ. 2558 00:52 ไทยรัฐ