วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วธ.เตรียมปรับโฉมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวในงานประชุมสัมมนาการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ว่า ในระยะ 7 ปี ของการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว วธ. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและวีดิทัศน์ในมิติต่างๆ แต่เนื่องจากสภาพสังคมและเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เนื้อหาที่กำหนดไว้ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติต่างๆ ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ไม่ทันสมัย ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า 100 คน จึงมาระดมความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อให้เข้าใจปัญหา หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน นำไปสู่ข้อสรุป ที่ชัดเจน เพื่อไปพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่สร้างรายได้ ให้กับประเทศจำนวนมหาศาลในแต่ละปี ทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเข้าสู่อันดับ 1 ของอาเซียน

ด้าน ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดวธ. กล่าวว่า ปัจจุบันการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวจำเป็นต้องปรับปรุงให้ทันต่อความเป็นไปในปัจจุบัน เช่น คำว่า ดิจิตัล ในแง่ของภาพยนตร์ต้องมีการบรรจุไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม การ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ จะต้องรับฟังผู้ประกอบการ ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการต้องเคารพในตัวบทกฎหมายด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้ให้ความคิดเห็นกรณีร้านเกมว่า ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีการกำกับดูแล คุ้มครอง ต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการตรวจตรา และส่งเสริมให้เป็นร้านเกมสีขาว เป็นต้น.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวในงานประชุมสัมมนาการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ว่า ในระยะ 7 ปี ... 13 ก.พ. 2558 00:22 13 ก.พ. 2558 00:23 ไทยรัฐ