วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ราชกิจจาฯ ตั้ง 'วีรชัย พลาศรัย' เป็นทูตไทยประจำนิวยอร์ก

ราชกิจจาฯ ตั้ง ข้าราชการพลเรือนพ้นตำแหน่ง 3 ราย ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง 4 ราย ด้าน 'วีรชัย พลาศรัย' เป็นทูตไทยประจำนิวยอร์ก

วันที่ 12 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ พ้นจากตําแหน่ง จํานวน 3 ราย และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังนี้

1. นายนรชิต สิงหเสนี พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย ประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 2. นายวีรชัย พลาศรัย พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม ประจําราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย ประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ทั้ง 2 รายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2558 เป็นต้นไป

3. นายวิทวัส ศรีวิหค พ้นจากตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม ประจําสาธารณรัฐเช็ก และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 4. นายไกรรวี ศิริกุล รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี รัฐลิเบีย ทั้ง 2 รายนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ.2558 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 ก.พ. 2558

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯ ตั้ง ข้าราชการพลเรือนพ้นตำแหน่ง 3 ราย ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง 4 ราย ด้าน 'วีรชัย พลาศรัย' เป็นทูตไทยประจำนิวยอร์ก 12 ก.พ. 2558 17:34 12 ก.พ. 2558 18:38 ไทยรัฐ