วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ ชวนเอกชนไทย-เทศ ร่วมทุนรถไฟความเร็วสูง

นายกฯ สั่งศึกษาแนวคิดเส้นทางรถไฟความเร็วสูง พร้อมชวนเอกชน-ต่างชาติร่วมทุน คาดอาจก่อสร้างเส้นทางคู่ขนานกับรถไฟราง 1 เมตร

วันที่ 12 ก.พ. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการศึกษาแนวคิดสร้างรถไฟความเร็วสูงในเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง กรุงเทพมหานคร (กทม.) กับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ซึ่งอาจจะเป็นเส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน หรือ กรุงเทพฯ-พัทยา พร้อมทั้งเปิดให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยอาจจะเป็นการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (อินฟราสตรัคเจอร์ ฟันด์) หรือการเชิญชวนภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมลงทุนกับไทย

"วันนี้ผมหารือเรื่องรถไฟความเร็วสูง ถ้าจะทดลองให้เกิดขึ้นได้ห้วงเวลาหนึ่งสำหรับการท่องเที่ยว อาจไปพัทยา หรือไปหัวหินได้ไหม แต่เป็นลักษณะร่วมลงทุน ผมก็ประชาสัมพันธ์ภาคเอกชนของไทยที่รวยๆ มาเริ่มกันเยอะๆ ในลักษณะ PPP รัฐบาลลงทุนเส้นทาง เรื่องที่ดิน หรือถ้ามีเศรษฐีไทยมาร่วมลงทุนและมีต่างประเทศมาร่วมก็น่าจะดี" พล.อ. ประยุทธ์ กล่าว

สำหรับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อาจจะก่อสร้างในเส้นทางคู่ขนานกับรถไฟรางขนาด 1 เมตร หรือขนาดราง 1.435 เมตร แต่หากมีพื้นที่ไม่เพียงพอ ก็อาจจำเป็นต้องมีการเวนคืนที่ดินเพิ่มเติม ส่วนงบก่อสร้างอาจจะใช้จากเงินงบประมาณหรือเงินกู้ ซึ่งต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดต่อไป

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในวันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาใน 24 โครงการ มูลค่าการลงทุน 7 หมื่นกว่าล้านบาท ซึ่งในขณะนี้ต่างประเทศได้ยื่นคำขอส่งเสริมการลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งญี่ปุ่น จีน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะกรณีของสหรัฐอเมริกานั้น รัฐบาลยังจำเป็นต้องทำการค้าและการลงทุนกับทุกประเทศ แม้ว่าที่ผ่านมาสหรัฐฯ อาจยังมีความไม่เข้าใจในการดำเนินกิจการภายในของไทย แต่มีความจำเป็นต้องมีการค้าขายกันต่อเนื่อง ส่วนเรื่องทางการเมืองก็ถือเป็นเรื่องทางการเมือง

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาในช่วงที่เดินทางไปเยือนต่างประเทศก็ไม่ได้รู้สึกอายชาติใด เพราะรู้ดีว่าตนเองกำลังทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้มีการรวบรวมข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การลงทุนที่เป็นการรวบรวมจากทุกกระทรวงให้เป็นข้อมูลเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับชี้แจงต่อต่างประเทศในช่วงที่เดินทางไปเยือนประเทศเหล่านั้น ซึ่งได้มีการจัดตั้งอนุกรรมการขึ้นมา 1 ชุด ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล แผนยุทธศาสตร์ของทุกกระทรวงในเรื่องการส่งเสริมการลงทุนให้เป็นข้อมูลเดียวกัน

นายกฯ สั่งศึกษาแนวคิดเส้นทางรถไฟความเร็วสูง พร้อมชวนเอกชน-ต่างชาติร่วมทุน คาดอาจก่อสร้างเส้นทางคู่ขนานกับรถไฟราง 1 เมตร 12 ก.พ. 2558 16:31 12 ก.พ. 2558 17:53 ไทยรัฐ