วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผจว.สิงห์บุรี เปิดพิธี 'ทำขวัญข้าว' สืบสานประเพณีไทย

ผจว.สิงห์บุรี เปิดพิธี 'ทำขวัญข้าว' สืบสานประเพณีไทย

  • Share:

ผู้ว่าฯ สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดพิธี 'ทำขวัญข้าว' หรือ ประเพณีสมโภช 'พระแม่โพสพ' ที่แปลงนาข้าวหอม ต.หัวไผ่ ประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาแต่สมัยบรรพบุรุษของชาวนาไทย ที่นับวันจะจางหายไป จัดขึ้นโดย 'กลุ่มเครือข่ายข้าวเพื่อสุขภาพสิงห์บุรี' มุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้และสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม

วันที่ 12 ก.พ. 58 เวลา 09.00 น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี “ทำขวัญข้าว” ที่แปลงนาบ้านข้าวหอม หมู่ 9 ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ตามที่กลุ่มเครือข่ายข้าวเพื่อสุขภาพสิงห์บุรีจัดขึ้น เนื่องมาจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวเพื่อสุขภาพสิงห์บุรีเห็นว่าประเพณีการ “ทำขวัญข้าว” หรือประเพณีสมโภช “แม่โพสพ” นั้นเป็นภูมิปัญญาและพิธีกรรมที่ได้รับการสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานของชาวสิงห์บุรี ซึ่งจัดเป็นภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาแต่สมัยบรรพบุรุษ

นายชโลธร กล่าวว่า ประเพณีทำขวัญข้าว มีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย ซึ่งเป็นการประกอบพิธีกรรมเฉพาะภายในครอบครัว โดยมีผู้เฒ่าผู้แก่ในตระกูลเป็นผู้ทำพิธี และจากตำราที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันระบบการทำนาได้เปลี่ยนแปลงไป จากการทำนาเพื่อยังชีพ มาเป็นการทำนาเชิงพาณิชย์ มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตข้าวมากขึ้น ทำให้ประเพณีทำขวัญข้าวนั้นเริ่มหายไปจากปัจจุบัน ดังนั้นกลุ่มผู้ผลิตข้าวเพื่อสุขภาพชาวสิงห์บุรี เห็นว่าภูมิปัญญานี้น่าจะมีการอนุรักษ์เอาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และสืบทอดเป็นมรดกของชาวสิงห์บุรีสืบต่อไป จึงได้ร่วมกันจัดงานประเพณีทำขวัญข้าวขึ้นในวันนี้ โดยมีกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ภายในจังหวัดสิงห์บุรี และประชาชนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้