วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

A man of.../ on last sunday

เมื่อท่านจะพูดว่า a man of + อายุ ท่านไม่ต้องตามด้วยคำว่า years old นะครับ เอาเรื่องนี้มารับใช้ เพราะผมเคยได้ยินนักเรียนของเราพูดว่า ...✘...This book was suitable for a student of ten years old. หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่อายุ 10 ขวบ

ประโยคข้างบนนี่ไม่ไพเราะครับ ถ้าจะทำให้ไพเราะ จะต้องพูดว่า...✔...This book was suitable for a student of ten.

เพื่อนถามผมว่า ตอนหนุ่มๆ ทำไมพ่อเอ็งไปเป็นตำรวจล่ะ คนที่ชอบวิชาการอย่างพ่อเอ็ง น่าเป็นอาจารย์มากกว่า ผมตอบว่า...✔... It was a challenging task for a young man of 23. ก็ตำรวจเป็นงานที่ท้าทายสำหรับชายหนุ่มอายุ 23 ท่านจะเห็นนะครับ ว่า ไม่ได้ตอบว่า...✘...It was a challenging task for a young man of 23 years old.

อีกเรื่องหนึ่ง ที่เรามักจะเขียนผิดกันบ่อยๆก็คือ มักจะเติม -s ที่คำว่า year เมื่อนำไปขยายคำนาม เช่น...✘...a ten years old boy อย่างนี้นี่ผิดนะครับ จะให้ถูกจะต้องเป็น...✔...a ten–year–old boy ไม่ต้องมี -s ที่ year นะครับ หมายถึง เด็กอายุ 10 ขวบ

สั้นๆครับ ขอฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งก็คือ กรุณาอย่าเอาคำว่า on ไปนำหน้าคำว่า ‘this’, ‘last’ หรือ ‘next’ + a day of a week (Monday, Tuesday)

...✘...She came on last Sunday.

เขียนให้ถูกคือ...✔...She came last Sunday. ครับ.

คุณนิติ นวรัตน์

12 ก.พ. 2558 12:10 12 ก.พ. 2558 12:10 ไทยรัฐ