วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ลัทธิเสียงข้างมากไม่ผิด

ลัทธิเสียงข้างมากไม่ผิด

  • Share:

การสอบสวนดำเนินคดีการทุจริตในวงราชการและการเมืองที่เป็นข่าวอยู่ในระยะนี้ ส่วนหนึ่งมาจากโครงการรับจำนำของรัฐบาล เช่น โครงการรับจำนำข้าว และรับจำนำมันสำปะหลัง อีกส่วนหนึ่งเกิดจากงบประมาณแปรญัตติของสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร เช่น การก่อสร้างสนามฟุตซอล และการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายที่แพงเกินจริงและใช้การไม่ได้

ผลการตรวจสอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ พบว่ามันสำปะหลังที่องค์การคลังสินค้าเช่าโกดัง เพื่อเก็บรักษา ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ถูกไฟไหม้หรือล่องหนหายไปถึง 60,000 ล้านตัน ใน 5 จังหวัด มูลค่าความเสียหายราว 4.1 พันล้านบาท จากงบรับจำนำมันสำปะหลังทั้งหมด 10,000 ล้านบาท และยังตรวจพบมันล่องหนในจังหวัดอื่นๆอีก

ปรากฏการณ์มันสำปะหลังล่องหน เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่พิสูจน์ว่า โครงการรับจำนำสินค้าเกษตรของรัฐบาล อาจมีการทุจริตได้ในเกือบทุกขั้นตอน เช่น ในขั้นตอนการเก็บรักษา ในกรณีของข้าวและมันสำปะหลัง และเคยมีการเน่าเสียของลำไยอบแห้งที่รัฐ ต้องเสียงบเพื่อทำลายทิ้ง รวมทั้งเคยมีกรณีหอมแดงที่รับจำนำเกิดเน่าเสียและล่องหนหายตัว

การสร้างสนามฟุตซอลในโรงเรียน 17 จังหวัด ในวงเงินเกือบพันล้านบาทเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของคดีทุจริตจากงบแปรญัตติของ ส.ส. หลายหน่วยงานลงไปตรวจสอบ พบความไม่ชอบมาพากลมากมาย แต่ทำท่าจะเป็นการโยนบาปให้ครู หรือผู้บริหารโรงเรียนเป็นแพะ โดยที่ “เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง แต่กระดูกแขวนคอ” และน่าเป็นห่วงจะเป็นมวยล้ม

รัฐธรรมนูญ 2550 เขียนไว้ชัดเจน ห้าม ส.ส.แปรญัตติงบประมาณ เพื่อให้ตนมีส่วนในการใช้งบนั้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ยิ่งถ้ามีการสมคบกับนักธุรกิจเพื่อหาเศษหาเลยจากงบ ก็จะเป็นความผิดอาญาร้ายแรง ฐานรับสินบน มีโทษสูงสุดถึงประหาร เป็นการฝ่าฝืนทั้งรัฐ-ธรรมนูญและกฎหมายอาญา แต่มักจะไม่มีใครเอาเรื่องเพราะเป็นฝ่ายรัฐบาล

รัฐธรรมนูญ 2550 เป็นฉบับแรกที่มีบทบัญญัติว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง แต่นักการเมืองไทยเลี่ยงบาลีเก่ง โดยไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายงบประมาณ แต่ออกกฎหมายกู้เงินนับล้านล้านบาทมาใช้ เป็นเงินนอกงบประมาณ อ้างว่าไม่ใช่ “เงินแผ่นดิน” จึงไม่ต้องถูกตรวจสอบ ถึงแม้จะทำผิดทั้งกฎหมายสูงสุด และกฎหมายอาญา แต่นักการเมืองก็ไม่ต้องรับผิดใดๆ

นักการเมืองผู้ชนะเลือกตั้ง คุมเสียงข้างมากในสภา มักจะถือคติ “เสียงข้างมากเป็นใหญ่” ทำอะไรก็ไม่ผิด เมื่อกระ-บวนการยุติธรรมเข้าไปตรวจสอบ มักจะโวยวายหาว่าถูกกลั่นแกล้ง ถูกยัดเยียดความผิด ตัวอย่างที่ชัดเจนคือการดำเนินคดีโครงการรับจำนำข้าว คล้ายกับจะบัญญัติลัทธิใหม่ ถือว่าเสียงข้างมากอยู่เหนือกฎหมาย และไม่ต้องรับผิดใดๆ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้