วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐจ่อออกบัตรตีตรา “คนจน” มีรายได้ 2,422 บาทรับสิทธิ์ลดค่าโดยสาร 50% (ชมคลิป)

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการกำหนดมาตรการดูแลค่าครองชีพด้านการเดินทางของประชาชนในโครงการรถเมล์และรถไฟฟรีรอบใหม่ ซึ่งรัฐบาลจะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2558 เป็นต้นไปว่า ได้หารือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาคำนิยามของคำว่าผู้มีรายได้น้อย ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสาร 50% โดยได้ข้อยุติที่จะกำหนดให้ผู้ที่มีรายได้น้อยจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 2,422 บาท/คน/เดือน หรือ 29,064 บาท/คน/ปี ถึงจะขึ้นรถเมล์และรถไฟลด 50% ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นการคำนวณมาจากการเปรียบเทียบรายได้ต่อหัวของประชากรกับเส้นความยากจน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปี 2554

สำหรับโครงการรถเมล์รถไฟฟรีรอบใหม่นั้น รัฐบาลได้มีการปรับปรุงสิทธิ์ในการใช้บริการฟรี โดยจะให้สิทธิ์ใช้บริการฟรีเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยขณะนี้ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มผู้ใช้บริการฟรี ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี เด็กที่มีอายุ 14 ปีหรือต่ำกว่า ทหารผ่านศึก พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี และ 2.กลุ่มผู้ใช้บริการที่ได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% ได้แก่ ผู้มีรายได้น้อย นักเรียน นิสิต และกลุ่มคนว่างงาน

“ช่วงเวลาอีก 5 เดือนที่เหลือจะหารือกับกระทรวงแรงงาน เพื่อหารูปแบบเกี่ยวกับการจัดทำบัตรแสดงตนผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยนำมาใช้แสดงสิทธิ์ส่วนค่าโดยสารลด 50% รวมไปถึงการคำนวณจำนวนผู้มีรายได้น้อยในระบบทั้งหมดที่อยู่ในข่ายใช้สิทธิ์ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ ส่วนกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ นักเรียน นักศึกษา ทหารผ่านศึกนั้น ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการแสดงสิทธิ์ เพราะปัจจุบันมีบัตรประจำตัว อยู่แล้ว สามารถใช้แสดงสิทธิ์ได้เลย คาดว่าจะหารือร่วมกันอีก 1 ครั้ง ก็จะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการทั้งหมดเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติต่อไป”.

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการกำหนดมาตรการดูแลค่าครองชีพด้านการเดินทางของประชาชนในโครงการรถเมล์และรถไฟฟรีรอบใหม่... 12 ก.พ. 2558 00:05 12 ก.พ. 2558 11:31 ไทยรัฐ