วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ถึงเวลาปรับปรุงใหม่1555

ถึงเวลาปรับปรุงใหม่1555

  • Share:

แฉจนท.ไม่รู้เรื่องทำงานสะดุด-กทม.ตั้งเป้า 59 ทุ่มงบแก้ไข

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.58 ที่ศาลาว่าการ กทม. นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานการประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน (ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ กทม.1555) มีนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองปลัด กทม. ผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้อำนวยการเขต เลขานุการสำนักฯ และหัวหน้าฝ่ายปกครอง เข้าร่วม โดยที่ประชุมรายงานว่า กทม.ได้รับการสะท้อนปัญหาจากผู้ร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 1555 ว่า มีข้อบกพร่องหลายเรื่อง เนื่องจากศูนย์ดังกล่าวเป็นบริษัทที่ กทม.จัดจ้างเข้ามารับโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่เอาต์ซอร์สไม่รู้ข้อมูลในพื้นที่กรุงเทพฯ จึงไม่สามารถตอบข้อมูลกิจกรรมของ กทม.หรือสำนักงานเขตได้ รวมทั้งไม่นำเรื่องของผู้ร้องทุกข์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขหรือไม่แจ้งผลกลับไปยังเจ้าของเรื่อง สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง และการสร้างเรื่องเพื่อทำสถิติในการร้องทุกข์

นายจักกพันธุ์กล่าวว่า การพัฒนาระบบศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 1555 ให้ดีขึ้นนั้น กทม.ได้ตั้งเป้าไว้ภายในปี 2559 แต่จะต้องใช้งบประมาณมาก โดยการแก้ไขระบบให้มีประสิทธิภาพจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ยอมรับว่าปัญหาที่พบเกิดจากระบบและตัวบุคลากรที่เป็นบุคคลภายนอก สำหรับแนวทางการปรับยุทธวิธีหลักๆ ที่ผ่านมาจะกำชับให้ทุกหน่วยงานจะต้องเปิดระบบทุกวัน เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์และส่งเรื่องให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นๆ พร้อมกันนี้ให้สำนักงานเขตประสานส่งข้อมูลให้ศูนย์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กร นอกจากนี้ ให้ศูนย์รายงานเรื่องที่แจ้งร้องเรียนซ้ำซาก เพื่อตรวจสอบว่าเป็นของหน่วยงานไหน และหากยังไม่มีการแก้ไข ก็จะเรียกส่วนงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยหรือมอบหมายให้ผู้ตรวจลงพื้นที่ไปติดตามผล

นายวัลลภกล่าวว่า กทม.ต้องการปรับปรุงศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กทม. 1555 เพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นพัฒนาด้านบุคลากร ทั้งส่วนงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องและบริษัทคอลเซนเตอร์ที่รับเรื่องประสานงาน รวมถึงการติดตามผลการดำเนินการกับหน่วยงานภายนอก อาทิ การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น ทั้งนี้ ก็เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนซ้ำซาก ซึ่งหลังจากนี้ กทม.จะกำหนดแนวทางเชิงรุกเพื่อให้เกิดรูปธรรม.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้