วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นายกฯเบรกปรับโครงสร้างกระทรวง

นายกฯเบรกปรับโครงสร้างกระทรวง

  • Share:

แค่วางระบบให้รัฐบาลหน้าทำต่อ ศธ.ขอ 2.5 หมื่นล้านผลิตช่างเทคนิค

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เสนอขอปรับโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน มาเป็นโครงการทุนช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นโครงการระยะยาว 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2558-2572 โดยให้ทุนเด็กทั้งหมด 5 รุ่น รุ่นละ 2,300 ทุน ใช้งบประมาณ 25,000 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนในประเทศ 700 ทุน ทุนต่างประเทศ 1,600 ทุน จัดเป็น 3 ระยะ คือ ทุนระยะสั้น เรียนไม่เกิน 6 เดือนถึง 2 ปี จำนวน 1,250 ทุน ทุนในประเทศ 100 ทุน ทุนต่างประเทศ จำนวน 1,150 ทุน ระยะกลาง เรียน 4 ปี จำนวน 700 ทุน ทุนในประเทศ 400 ทุน ทุนต่างประเทศ จำนวน 300 ทุน และทุนระยะยาว เรียน 7 ปี จำนวน 350 ทุน ทุนในประเทศ 200 ทุน ทุนต่างประเทศ จำนวน 150 ทุน

“สำหรับทุนระยะสั้นจะเป็นทุนให้เปล่า เน้นผลิตช่างเทคนิค นักปฏิบัติการที่มีความชำนาญเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ขาดแคลน โดยเฉพาะโครงการเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนระยะกลางและระยะยาว ซึ่งค่อนข้างต้องใช้เวลาเรียนนานกว่า และใช้งบประมาณที่สูง อาจจะเพิ่มหลักเกณฑ์ว่าคนกลุ่มนี้ต้องใช้ทุน โดยกลับมาเป็นอาจารย์ในสถาบันอาชีวศึกษาและในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งจากนี้ทาง สอศ.ต้องไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบ คาดว่าจะสามารถดำเนินการคัดเลือกเด็กเข้าร่วมโครงการได้ในปีการศึกษา 2558”

รมช.ศธ.กล่าวและว่า ที่ประชุมยังหารือถึงปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา โดยเห็นว่าหากมหาวิทยาลัยเกิดปัญหาน่าจะให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เข้าไปมีบทบาทในการบริหารจัดการได้ ซึ่งอาจต้องดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งร่าง พ.ร.บ.การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา และร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษาไปในคราวเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรี ได้ย้ำกับกระทรวงต่างๆว่า ถ้าเป็นไปได้ในช่วง 1-2 ปีนี้ไม่อยากให้แตะเรื่องโครงสร้างมากนัก ขอให้ทุ่มเทกับการทำงานแก้ไขปัญหาก่อน ดังนั้นกระทรวงต่างๆคงยังไม่มีการปรับโครงสร้างในช่วงนี้ เป็นการวางระบบไว้สำหรับรัฐบาลหน้า แต่หาก ศธ.จะเสนอจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาก็อาจจะต้องเสนอเป็นกรณีพิเศษ และเรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับให้ รมว.ศธ.พิจารณาแล้ว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้