วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปช.จ่อชงกรอบตามโรดแม็ป เข้าถกแม่น้ำ 5 สาย 11 มี.ค.

อลงกรณ์ พลบุตร เผย แม่นํ้า 5 สายทำงานเป็นระบบมากขึ้น คสช. ชม สปช.ทำงานดี พร้อมฝากยุทธศาสตร์ปฏิรูปเข้า blue print กำชับหากมีแนวทางปฏิรูปเอี่ยวกระทรวงใด ให้ติดต่อเจ้ากระทรวงทันที ด้านผู้แทน ครม.-คสช. ยันไม่แทรกแซงทำงาน

วันที่ 11 ก.พ. 2558 นายอลงกรณ์ พลบุตร เลขาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ (วิป สปช.) กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้กำหนดการจัดประชุมแม่น้ำ 5 สาย ครั้งที่ 3 โดยจะมีขึ้นในวันที่ 11 มี.ค. ซึ่ง สปช.จะเป็นเจ้าภาพ มีวาระเพื่อเสนอกรอบวิสัยทัศน์ หรือ blue print การพัฒนาประเทศตามโรดแม็ป 3 ระยะ ซึ่งแผนแม่บทจะต้องแล้วเสร็จในวันที่ 31 ก.ค. แบ่งออกเป็น 36 วาระ 7 วาระการพัฒนา และ 8 มิติ

ทั้งนี้ ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ชื่นชมการทำงานของ สปช. ว่ามีความคืบหน้าอย่างมาก และจะรายงานให้ คสช.ทราบ ขณะเดียวกัน คสช.ได้ฝากยุทธศาสตร์การปฏิรูปของ คสช. บรรจุเข้าไปอยู่ใน blue print ด้วย

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเเละหัวหน้า คสช. ได้กำชับว่า หาก สปช. หรือ สนช. มีแนวทางการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงใดให้ติดต่อกับรัฐมนตรีกระทรวงนั้นโดยตรง และต้องรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานให้ ครม.รับทราบทุกสัปดาห์

ขณะที่ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้รายงานความคืบหน้าการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญรายมาตรา ว่า ขณะนี้พิจารณาถึงภาค 4 การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง โดยให้คณะกรรมาธิการ 18 คณะ สภาปฏิรูปแห่งชาติ เสนอความเห็นมาภายในวันที่ 13 ก.พ. ส่วนเรื่องการสร้างความปรองดองนั้น ขอให้ไม่ต้องรอให้รัฐธรรมนูญเสร็จสิ้น ทุกฝ่ายสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้การประสานงานระหว่างแม่น้ำ 5 สาย มีระบบมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้แทนของ ครม.และ คสช. ยืนยันจะร่วมคิดร่วมทำ แต่จะไม่แทรกแซงการทำหน้าที่ แต่หากมีเรื่องใดที่กระทบกับรัฐบาล ก็ขอให้มีการปรึกษาหารือกันล่วงหน้า อย่างเช่นกรณีการเปิดสัญญาสัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ 21 ทั้งนี้ ทาง สปช.ได้บอกตัวแทนของ คสช.ว่า สปช. มีหน้าที่เสนอความเห็น แต่เป็นสิทธิของรัฐบาลว่าจะพิจารณาอย่างไร ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลก็รับฟังและแก้ไขตามคำแนะนำของ สปช.

อลงกรณ์ พลบุตร เผย แม่นํ้า 5 สายทำงานเป็นระบบมากขึ้น คสช. ชม สปช.ทำงานดี พร้อมฝากยุทธศาสตร์ปฏิรูปเข้า blue print กำชับหากมีแนวทางปฏิรูปเอี่ยวกระทรวงใด ให้ติดต่อเจ้ากระทรวงทันที ด้านผู้แทน ครม.-คสช. ยันไม่แทรกแซงทำงาน 11 ก.พ. 2558 19:23 ไทยรัฐ