วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุทยานฯ ภูสระดอกบัว ขนไม้พะยูง สร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าที่อยุธยา

จนท.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ขนไม้พะยูงของกลาง จำนวน 271 ท่อน ที่ตรวจยึดได้ ไปยังอู่บกพหลโยธิน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า เพื่อใช้ประโยชน์ตามนโยบายของรัฐ คาดใช้เวลาขนย้าย 50 วัน

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2558 จนท.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จ.มุกดาหาร พร้อมสื่อมวลชนในพื้นที่ร่วมตรวจสอบและขนย้ายไม้พะยูงของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว จำนวน 271 ท่อน ปริมาตร 17.23 ลบ.ม. จากจำนวนที่เก็บรักษา ณ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ขนย้ายไปยังอู่บกพหลโยธิน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

นายโยธิน คลองยุทธ หน.อุทยานฯ ภูสระดอกบัว กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเป็นจำนวนมาก ทั้งลักลอบค้าขายไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของชาติ โดยผลประโยชน์ตกอยู่แก่เฉพาะกลุ่มบุคคลเท่านั้น เจ้าหน้าที่รัฐได้ดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดและได้ยึดไม้มีค่าของกลางมาเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน โดยมีไม้มีค่าที่ยึดได้อยู่เป็นจำนวนมาก และอยู่ในความดูแลของหน่วยงานราชการต่างๆ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 57 รับทราบเรื่องก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า โครงการบริหารจัดการไม้มีค่า เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน และให้คณะกรรมการที่กำกับดูแลเร่งรัดให้การดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

หน.อุทยานฯ ภูสระดอกบัว กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนด้านการขนย้ายและควบคุมไม้มีค่า กรมอุทยานฯสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้มีความพร้อมในการขนย้ายไม้พะยูงของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วไปยังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จากนั้นจะส่งมอบให้ อ.อ.ป.แปรรูป เพื่อใช้ประโยชน์ตามนโยบายของรัฐบาล คาดว่าจะใช้เวลาขนย้ายไม้ประมาณ 50 วัน ส่วนไม้มีค่าชนิดอื่น หากคณะกรรมการความประสงค์จะใช้หน่วยงานทั้งสองก็มีความพร้อมที่จะขนย้ายเนื่องจากได้ทำการสำรวจไว้แล้ว ทั้งนี้จะต้องดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป.

จนท.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ขนไม้พะยูงของกลาง จำนวน 271 ท่อน ที่ตรวจยึดได้ ไปยังอู่บกพหลโยธิน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า เพื่อใช้ประโยชน์ตามนโยบายของรัฐ คาดใช้เวลาขนย้าย 50 วัน 11 ก.พ. 2558 15:00 11 ก.พ. 2558 22:51 ไทยรัฐ