วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดฯให้ วสท.ออกแบบอาคารเรียน ต้านแรงแผ่นดินไหว

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย ครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย เมื่อเดือน พ.ค.2557 ทำให้หลายโรงเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนัก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงมีพระกรุณาธิคุณ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ให้แก่ 4 โรงเรียน ที่ประสบภัยพิบัติ ในจังหวัดเชียงราย พร้อมมีพระราชดำริให้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ออกแบบและเป็นที่ปรึกษาในโครงการ “การสร้างอาคารเรียนพระราชทาน ต้นแบบอาคาร ต้านแรงแผ่นดินไหวแห่งแรกในประเทศไทย” โดยได้ออกแบบเสร็จสิ้นและได้เริ่มก่อสร้างแล้ว โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้เสด็จฯวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนพระราชทานทั้ง 4 โรง ได้แก่ ร.ร.พาน-พิทยาคม และ ร.ร.ธารทองวิทยาคม ในอำเภอพาน, ร.ร.แม่ลาววิทยาคม, และ ร.ร.โป่งแพร่วิทยา ในอำเภอแม่ลาว เมื่อ วันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดแถลงถึงความคืบหน้าของอาคารเรียนพระ ราชทาน ต้นแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว ที่ อาคาร วสท. ซึ่ง ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วสท. กล่าวว่า นับเป็นพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่เยาวชนและพสกนิกรในภาคเหนือ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แก่ทั้ง 4 โรง โดยมีพระราชกระแสรับสั่งให้ วสท.ช่วยออกแบบอาคารเรียนที่มีความทนทาน สามารถต้านแรงแผ่นดินไหว จึงเป็นที่มาของอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว นับเป็นอาคารเรียนต้นแบบที่ต้านแรงแผ่นดินไหวแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อนำไปสร้างในจังหวัดอื่นๆ เมื่อ พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรแบบแล้ว ได้รับสั่งว่า โครงสร้างมั่นคง สวยงามดี ทรงอยากนำแบบไปใช้สร้างในหลายพื้นที่ พร้อมทั้งรับสั่งว่า ทรงอยากให้โรงเรียนทั้ง 4 แห่งนี้เสร็จเร็วๆ เด็กๆไม่มีที่จะเรียน สำหรับอาคารทั้ง 4 โรง ได้ใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าทันสมัยด้วย “โครงแกงแนงเยื้องศูนย์” และกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงเฉือน เพื่อรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่น ดินไหว สำหรับอาคารโครงเหล็ก และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยคาดว่า 2 อาคารแรก ร.ร.ธาร-ทองพิทยาคม และ ร.ร.โป่งแพร่วิทยา ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น จะเสร็จปลายปี 2558 และอีก 2 อาคารคือ ร.ร.พานพิทยาคม และ ร.ร.แม่ลาว-วิทยาคม เป็นอาคาร 3 ชั้นและ 4 ชั้น คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2559

รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ ได้กล่าวว่า การออกแบบอาคารในรูปแบบใหม่ แบ่งเป็น อาคารเรียนโครงสร้างเหล็กรูปพรรณสูง 2 ชั้น ใช้ระบบรับแรงสั่นสะเทือนเป็นโครงแกงแนงเยื้องศูนย์ ซึ่งเป็นระบบที่กำหนดตำแหน่งให้อาคารเกิดความเสียหายเล็กน้อยในกรณีเกิดแผ่นดินไหว เพื่อสลายพลังงาน และสามารถลดแรงแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น โดยการใช้ค้ำยันเชื่อมระหว่างเสากับคาน เยื้องศูนย์บริเวณช่วงกลางคาน และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับอาคารเรียนสูง 3 ชั้น และ 4 ชั้น โดยใช้กำแพงรับแรงเฉือน ซึ่งจะเป็นอาคารรับแรงแผ่นดินไหวแทนเสา สามารถกำหนดให้มีความเสียหายเกิดขึ้นในกำแพงที่กำหนดไว้ในอาคารเช่นกัน.

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย ครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย เมื่อเดือน พ.ค.2557 ทำให้หลายโรงเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนัก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงมีพระกรุณาธิคุณ 11 ก.พ. 2558 13:11 11 ก.พ. 2558 13:11 ไทยรัฐ