วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กฟก.ผนึกพลัง 3 ประสาน สางปมคาใจหนี้เกษตรกร

นายวัชระพันธ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เผยว่า จากปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้น เฉพาะหนี้ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ 4 แสนกว่าราย ปีนี้มีเกษตรกรผิดนัดชำระหนี้ประมาณ 195,000 ราย และยังมีหนี้ถูกดำเนินคดี หนี้ถูกบังคับคดี หนี้ NPA หนี้ล้มละลายอีกแสนกว่าราย ส่วนหนี้ปกติมีประมาณสองแสนราย

“สิ่งที่เราเป็นห่วงคือ หนี้สินโดยรวมทั้งระบบที่ต้องดูแลประมาณ 7-8 หมื่นล้านบาท ยังไม่มีทางออกที่ชัดเจน โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างหนี้ให้เกษตรกรได้ฟื้นฟูอาชีพเพื่อจะไม่กลับเป็นหนี้อีกรอบ ซึ่งรัฐบาลสมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ให้งบประมาณมา 5 พันล้านบาท เงินจำนวนนี้ยังใช้ไม่หมด เหลืออยู่ประมาณ 2,300 ล้านบาท เนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหาร้องเรียนการใช้เงินไม่ถูกประเภท สตง. เลยให้ชะลอการใช้เงินไว้ก่อน ชาวบ้านบางส่วนที่ไม่เข้าใจจึงมักจะออกมาชุมนุมร้องเรียน ขอให้ กฟก.รีบปล่อยเงินก้อนนี้ออกมาแก้ไขปัญหา จึงอยากให้รัฐบาลชุดใหม่อนุมัติเงินก้อนนี้อีกครั้ง”

ส่วนอีกปัญหาที่เกษตรกรเดือดร้อน เพราะกองทุนฟื้นฟูซื้อหนี้ให้เกษตรกรชักช้าไม่ทันเวลา นายวัชระพันธ์ เผยว่า สาเหตุมาจากเกษตรกรยังไม่เข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ของกองทุนฟื้นฟูฯ จะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้เท่านั้น และมักจะไปร้องเรียนต่อหน่วยราชการต่างๆ ทั้ง ศูนย์ดำรงธรรม และ กอ.รมน. จนเป็นเหตุให้เกิดการเรียกร้อง วันนี้กองทุนฟื้นฟูฯได้ประสานกับ
หน่วยงานเหล่านี้ ร่วมกันลงพื้นที่แบ่งงานกันทำแบบ 3 ประสาน เพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรแล้วและแก้ปัญหาภายในจังหวัดให้จบภายใน 30 วัน

“ทุกวันนี้เกษตรกรยังไม่เข้าใจว่า กฟก.จะไปซื้อหนี้ให้ได้เฉพาะเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกับกองทุน และนำหลักฐานมาขึ้นทะเบียนหนี้แล้วเท่านั้น แต่ยังมีเกษตรกรบางส่วนไม่เข้าใจ มาสมัครเป็นสมาชิกอย่างเดียว ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหนี้ เราเลยทำไม่ได้ และอีกอย่างหนี้ที่ กฟก.ไปซื้อได้ ต้องเป็นหนี้ในระบบ ถ้าเป็นหนี้กู้หนี้จากสถาบันเกษตรกร จะต้องเป็นหนี้ NPL มาไม่น้อยกว่า 3 ปี ถึงจะไปซื้อได้ แต่ถ้าเป็นหนี้สถาบันการเงิน จะต้องเป็นหนี้มาก่อน 31 มี.ค.51 เท่านั้น หนี้ใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น กฟก.เข้าไปซื้อได้” เลขาธิการ กฟก.กล่าว.

นายวัชระพันธ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เผยว่า จากปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้น เฉพาะหนี้ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ 4 แสนกว่าราย 11 ก.พ. 2558 13:02 11 ก.พ. 2558 13:03 ไทยรัฐ