วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถก คกก.ประสานงานครั้งแรก เพิ่มสัดส่วน ครม.-คสช.-สนช.

สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เผยประชุมคณะกรรมการประสานงานของ ประธาน สปช. ครั้งแรกเพิ่มสัดส่วน ครม.-คสช.-สนช. พร้อมเตรียมรับฟังความคืบหน้าปฏิรูป

วันที่ 11 ก.พ. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการประสานงานของประธาน สปช. ที่มีสัดส่วนจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. คือ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สัดส่วนจากคณะรัฐมนตรี คือตนเอง และสัดส่วนจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. คือนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรก ภายหลังมีการแก้ไขข้อบังคับการประชุม สปช.เพื่อให้มีสัดส่วนจาก 3 ฝ่ายเข้ามาร่วมประชุมด้วยจากเดิมที่มีแต่ประธานกรรมาธิการปฏิรูปของ สปช.จำนวน 18 คณะ

ทั้งนี้ การตั้งตัวแทนจาก 3 ฝ่ายเข้ามาประชุมร่วมกับ สปช.ก็เพื่อติดตามการทำงาน และรับฟังความคืบหน้าประเด็นการปฏิรูปของ สปช.ว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง ส่วนตัวเองในฐานะตัวแทนคณะรัฐมนตรีก็พร้อมจะรับฟังความเห็นของ สปช. พร้อมกับชี้แจงต่อที่ประชุม เพราะการทำงานของ สนช. และ สปช.มีประเด็นที่เกี่ยวกับร่างกฎหมาย และเกี่ยวพันกับการบริหารราชการแผ่นดินด้วย ซึ่งคาดว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในช่วงบ่ายวันนี้.

สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เผยประชุมคณะกรรมการประสานงานของ ประธาน สปช. ครั้งแรกเพิ่มสัดส่วน ครม.-คสช.-สนช. พร้อมเตรียมรับฟังความคืบหน้าปฏิรูป ... 11 ก.พ. 2558 11:22 ไทยรัฐ