วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Expect/look forward to/wait

He said he was expecting a phone call.

I am looking forward to going home.

ประโยคแรกคือ เขาคาดหวังที่จะได้รับ โทรศัพท์ ประโยคที่สองหมายถึง ผมคาดหวังรอคอยที่จะได้กลับบ้าน ผู้อ่านท่านครับ expect กับ look forward to ให้ความหมายเกือบคล้ายกัน สื่อไปทำนองคาดหวัง รอคอย แต่ต่างกันตรงที่...

Expect=believe that somebody or something is going to arrive or happen เชื่อว่าคนใดคนหนึ่ง หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กำลังจะมาถึง หรือกำลังจะเกิดขึ้น

Look forward to = be excited and please about something is going to happen ตื่นเต้นดีใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้น

หนูน้อยจีเดียน (Gideon) ดีใจที่จะได้กลับไปบ้านเกิดที่เมืองซานจอร์โจอาเกรมาโน (San Giorgio a Cremano) หนูน้อยตื่นเต้นดีใจและคอยวันเวลานาทีนั้น อย่างนี้ต้องใช้กริยา look forward to ครับ

Look forward to + Ving

ในภาษาไทย เราใช้ประโยคว่า ฉันคอยเธอ หรือ แม่คอยฉัน นักเรียนไทยจำนวนหนึ่ง ก็เลยใช้...✘...I wait you. หรือ...✘...My mother was waiting me. ซึ่งไม่ถูกต้องครับ คอยใคร จะต้องมี preposition ‘for’ เสมอ

...✔...I wait for you. หรือ...✔...My mother was waiting for me.

คุณนิติ นวรัตน์

11 ก.พ. 2558 10:06 11 ก.พ. 2558 10:06 ไทยรัฐ