วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สุดยอด! นักธุรกิจจิตอาสา อ่างทอง อุทิศตัวสอนภาษาอังกฤษ

สุดยอด! นักธุรกิจจิตอาสา จ.อ่างทอง หาเวลาว่างจากการทำงาน อุทิศตัวมาสอนภาษาอังกฤษที่ตนเองใช้ติดต่อค้าขายกว่า 15 ประเทศ ที่ได้เรียนรู้มาสอน หวังให้เด็กนักเรียนเก่งกันทั้งโรงเรียน

วันที่ 11 ก.พ. ที่โรงเรียนวัดราชปักษี ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง พบว่า มีนักเรียนเก่งภาษาอังกฤษจำนวนมาก โดยมีการสอนจากครูจิตอาสา นักธุรกิจโรงงานดัง ในจังหวัดอ่างทอง นายบรรเจิด มานะกุล อายุ 66 ปี กล่าวว่า ตนเองทำงานอยู่ที่ บริษัทไร้ซ์แลนด์ กรุ๊ป ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนื่องจากมีความรู้ภาษาอังกฤษ ในการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ และได้ศึกษาเล่าเรียนมามาก จึงอยากจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ และในช่วง 6-7 ปี ที่ผ่านมานั้น ในวัยที่ใกล้เกษียณแล้วแต่ยังทำงานอยู่ในโรงงานที่จังหวัดอ่างทอง และเมื่อมีเวลาว่างจากการทำงานในโรงงาน จึงคิดว่าจะนำเวลาที่ว่างมาสอนหนังสือภาษาอังกฤษที่ตนเองชำนาญ และเมื่อมาสอนนักเรียนแล้ว ก็ต้องทำให้เต็มที่ โดยทำเพื่อเป็นวิทยาทาน และทำตลอดมาหลายปีแล้ว มีความสุขที่ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข และมีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ โดยทำการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในนักเรียนทุกชั้น ในโรงเรียนวัดราชปักษี

ด้าน ดร.เฉลิมชัย อ้อเสถียร ผอ.โรงเรียนวัดราชปักษี กล่าวว่า เมื่อหลายปีที่ผ่านมานั้น ทางโรงเรียนได้ไปพูดคุยกับทาง บริษัทไร้ซ์แลนด์ กรุ๊ป ในเรื่องขอความอนุเคราะห์การพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน และทาง บริษัทไร้ซ์แลนด์ กรุ๊ป ได้มีการนำผู้เสนอบุคลากรของบริษัทที่มีความรู้ความสามารถในภาษาอังกฤษ พร้อมจะไปช่วยสอนหนังสือภาษาอังกฤษให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นนักธุรกิจจิตอาสา ที่มีประสบการณ์ผ่านการติดต่อสื่อสารทำการค้ามามากกว่า 10 ประเทศ และนานกว่า 15 ปีแล้ว เพื่อที่จะนำภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนำไปใช้การเรียนการสอนที่โรงเรียน และทำให้เด็กในโรงเรียนมีการพัฒนาการในภาษาอังกฤษที่ดีทั้งโรงเรียน และสำเนียงที่ถูกต้อง โดยจะเน้นในการอ่าน การฟังที่ถูกต้อง และไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต โดยทางโรงเรียนวัดราชปักษี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่ 6 มีนักเรียน 64 คน ครู 5 คนครูอัตราจ้าง 3 คน และครูจิตอาสา 2 คนบรรยายภาพนายบรรเจิด มานะกุล นักธุรกิจ จิตอาสา สอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนโรงเรียนวัดราชปักษี ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง พูด อ่าน เขียน เก่งทั้งโรงเรียน โดยทำเพื่อเป็นวิทยาทาน และทำตลอดมาหลายปีแล้วมีความสุขที่ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข.

สุดยอด! นักธุรกิจจิตอาสา จ.อ่างทอง หาเวลาว่างจากการทำงาน อุทิศตัวมาสอนภาษาอังกฤษที่ตนเองใช้ติดต่อค้าขายกว่า 15 ประเทศ ที่ได้เรียนรู้มาสอน หวังให้เด็กนักเรียนเก่งกันทั้งโรงเรียน 11 ก.พ. 2558 09:24 11 ก.พ. 2558 10:14 ไทยรัฐ