วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.งัดแผน 4 ป.ลดคาร์บอน รถติดเป็นเหตุแนะรัฐเร่งส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะ

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.58 ที่ศาลาว่าการ กทม. นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าฯ กทม. แถลงข่าว โครงการกรุงเทพฯสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ว่ากรุงเทพฯเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของประเทศ ที่มีภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมต่างๆมากมาย อีกทั้งยังมีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมาก ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลเสียต่อธรรมชาติ โดยเฉพาะด้านคุณภาพอากาศ ทั้งนี้ กรุงเทพฯมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึงปีละกว่า 42 ล้านตัน ถือเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ซึ่งก๊าซดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน และส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของเมืองอย่างมาก ซึ่งหากสภาพแวดล้อมไม่ได้คุณภาพก็จะส่งผลต่อเนื่องถึงสุขภาพของประชาชนอีกด้วย ทั้งนี้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดขึ้นกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เกิดจากการใช้พลังงานในระบบขนส่ง ดังนั้น รัฐจึงควรจัดการระบบการขนส่งสาธารณะให้มีคุณภาพ

นายจุมพลกล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางการดำเนินโครงการกรุงเทพฯสู่เมืองคาร์บอนต่ำ กทม.จะใช้ยุทธศาสตร์สำคัญ 4 ด้าน คือ 1.ปลูก โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งปัจจุบัน กทม.มีพื้นที่สีเขียวต่ำกว่ามาตรฐานของจำนวนประชากร จึงต้องเร่งการจัดหาพื้นที่และพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งวางเป้าหมาย ในปี 2560 กรุงเทพฯจะต้องมีพื้นที่สีเขียวไม่ต่ำกว่า 23,000 ไร่ อีกทั้งจะรณรงค์ให้ประชาชนร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ในบ้านเรือนตนเอง 2.ปล่อย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการของเสีย ทั้งการจัดการขยะ และการจัดการน้ำเสีย จะต้องจัดการอย่างเป็นระบบไม่ส่งผลให้เกิดมลภาวะเพิ่มมากขึ้น 3.ปิด ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างฉลาด ลดปริมาณการใช้พลังงานตามครัวเรือนต่างๆ และ 4.ปรับ คือการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนอย่างยั่งยืน ลดการบริโภคในสิ่งที่ไม่จำเป็น และนำสิ่งที่มีอยู่กลับมาใช้ซ้ำให้เกิดผลสูงสุด โดย กทม.จะดำเนินการนำร่องอาคารในสังกัดของ กทม.จำนวน 35 แห่ง เพื่อกำหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเพื่อร่วมลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ กทม.ตั้งเป้าหมายจะเป็นเมืองคาร์บอนต่ำให้ได้ภายในปี 2563.

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.58 ที่ศาลาว่าการ กทม. นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าฯ กทม. แถลงข่าว โครงการกรุงเทพฯสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ว่ากรุงเทพฯเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของประเทศ... 11 ก.พ. 2558 01:06 ไทยรัฐ