วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จัด “รักนิรันดร์ที่คันนายาว” รักไม่ผิดพลาดที่ลาดกระบัง

จัด “รักนิรันดร์ที่คันนายาว” รักไม่ผิดพลาดที่ลาดกระบัง

  • Share:

นางอุดมพร พัฒนโกวิท ผู้อำนวยการเขตคันนายาว แจ้งว่าเขตฯ กำหนดจัดกิจกรรม “รักนิรันดร์ที่คันนายาว” โดยเปิดให้บริการจดทะเบียนสมรส ในวันที่ 14 ก.พ.58 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ฝ่ายทะเบียน ศูนย์บริการกรุงเทพมหานครเขตคันนายาว (BSC) ชั้น 1 สำนักงานเขตคันนายาว พร้อมกิจกรรมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกของคู่รักกับซุ้มดอกไม้ และพิเศษสุดสำหรับของที่ระลึกแก่ผู้จดทะเบียนสมรส 10 คู่แรก จึงขอเชิญชวนคู่รักที่ประสงค์จดทะเบียนสมรสเนื่องในโอกาสวันแห่งความรักและร่วมกิจกรรม “รักนิรันดร์ที่คันนายาว” ได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานเขตคันนายาว โทร. 0-2379-9940-1 หรือ 0-2379-9961-3 ต่อ 5158-5161

นายสิน นิติธาดากุล ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง แจ้งว่าเขตได้จัดกิจกรรมวันแห่งความรัก ภายใต้ชื่อกิจกรรม “รักไม่ผิดพลาดที่ลาดกระบัง” ในวันที่ 14 ก.พ.58 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. พร้อมรับของที่ระลึก จึงเชิญชวนคู่รักจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตลาดกระบัง เพื่อความเป็นสิริมงคลตามชื่อกิจกรรมและกระตุ้นให้คู่สมรสเห็นความสำคัญของการจดทะเบียนสมรส ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่มั่นคงอีกด้วย ในการยื่นขอจดทะเบียนสมรส โปรดนำหลักฐาน ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนและคู่สมรส มายื่นได้ที่ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2326-9009.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้