วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แห่ปลูกนาปรังไม่สนแล้ง

นายประสงค์ พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง กรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลองปีนี้ ปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนหลัก 2 แห่ง คือ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การต่ำมาก โดยในเดือน ม.ค.ของทุกปีต้องมีปริมาณน้ำใช้การประมาณ 9,000 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) แต่ปีนี้มีเพียง 4,900 ล้าน ลบ.ม.เท่านั้น ซึ่งกรมชลฯ ได้ประกาศงดปลูกข้าวนาปรังไปแล้ว แต่ปรากฏว่าขณะนี้มีเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังไปแล้วประมาณ 100,000 ไร่ หรือประมาณ 10% ของพื้นที่นาปรังปกติ โดยส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าวริมแม่น้ำแม่กลองกับแม่น้ำท่าจีน

“กรมชลฯ กังวลว่า เกษตรกรอาจจะเพิ่มพื้นที่ทำนาปรัง เนื่องจากยังเห็นมีน้ำอยู่ในคลองส่งน้ำ ซึ่งได้ประสานกับทางจังหวัด และผู้นำชุมชนให้ทำความเข้าใจกับเกษตรกรว่า น้ำที่มีอยู่นั่นส่งไปเพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศน์ และการเจือจางน้ำเค็ม หากเกษตรกรสูบไปใช้จะเกิดปัญหากับคุณภาพน้ำประปา รวมทั้งยังกระทบกับเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ในพื้นที่ อ.อัมพวา อ.บางคนที จ.สมุทรสงครามได้ จึงอยากขอความร่วมมือว่าอย่าเพิ่งเปิดพื้นที่ทำนาปรังเพิ่มอย่างเด็ดขาด ให้รอทำตอนต้นฤดูฝนจะดีกว่า”

ด้านศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลฯ รายงานเมื่อวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมาว่า ผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ขณะนี้มีการใช้น้ำไปแล้ว 1,866 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 64% ของแผนจัดสรรน้ำฯ ที่กำหนดไว้ 2,900 ล้าน ลบ.ม. สำหรับผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ล่าสุดมีรายงานว่า เกษตรกรในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้มีการทำนาปรังไปแล้วกว่า 4.4 ล้านไร่ แม้มีประกาศงดปลูกข้าวนาปรังในฤดูแล้งปีนี้ก็ตาม อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน ปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ.

นายประสงค์ พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง กรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลองปีนี้ ปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนหลัก 2 แห่ง คือ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การต่ำ 11 ก.พ. 2558 00:39 11 ก.พ. 2558 00:40 ไทยรัฐ